Käitumisreeglid viiruseohu ajal

#tulentervena #pesenkäsi #hoianvahet

 • Tulen loodusmajja tervena ja ilma haigustunnusteta. Loodusmaja töötajatel on õigus haigustunnustega inimesed majast välja saata.
 • Soovi korral on infolauast võimalik osta kaitsemaske hinnaga 0,70 senti/tk. Maski kandmine või suu ja nina katmine on soovitatav kinnistes ja rahvarohketes kohtades.
 • Kasutatud maskid saab visata spetsiaalselt selleks ettenähtud prügikastidesse, mis asuvad saalis, koolitustoas ja välisukse juures.
 • Majja sisenemisel palume puhastada käed desoainega ja hoida distantsi teiste majas viibivate isikutega.
 • Ruumide broneerimisel ja sündmuste korraldamisel (sünnipäevad, pulmad jne) järgime kehtivaid ruumide täituvuse piiranguid.

Külastaja

 • Külastaja siseneb loodusmajja tervena.
 • Külastaja registreerib majakülastuse infolauas ning kannab registreerimislehele majas viibimise kuupäeva, kellaaja ja kontaktnumbri.
 • Ekskursiooni gruppidele on majja sissepääs eelregistreerimisega. Suuremate päringute puhul jagame grupi mitmeks.
 • Külastajatel ei ole lubatud siseneda ilma eelneva kokkuleppeta loodusmaja kabinettidesse.

Lapsevanem

 • Lapsevanem peab meeles, et haigustunnustega on majja sisenemine keelatud.
 • Lapsevanem väldib majas pikaajalist viibimist. Juhul kui hoones viibimine on vältimatu ja kestab rohkem kui 15 minutit, registreerib lapsevanem end infolauas (kuupäev, kellaaeg ja kontaktnumber).

Ruumide rentnik

 • Palub osalejatel tulla tervena ning informeerib enda üritusel osalejaid, et Tartu loodusmaja töötajatel on õigus paluda haigustunnustega inimestel majast lahkuda.
 • Ruumide rentnik leiab koostöös infolaua administraatoriga enda ürituseks sobiliku suurusega ruumid järgides kehtivaid ruumide täituvuse piiranguid.
 • Ruumiplaneeringut valides tuleb inimesed hajutada ning maailmakohviku stiilis grupitöid mitte teha (inimeste vahetumine laudkondade vahel).
 • Kaitsemaski kandmine või nina ja suu katmine on siseruumides soovituslik. Soovitame maskid ise kaasa võtta, aga vajadusel saab neid osta infolauast 0,70 senti/tk.
 • Desoaine asub maja sissepääsu juures ning tualettides. Seminari- või klassiruumis kasutamiseks mõeldud desoaine võtab korraldaja ise kaasa.
 • Seminari, koolituse või muu sündmuse korraldajal peab olema ülevaade kõikidest inimestest, kes tema korraldatud üritusel osalesid.
 • Esimese korruse ruumide kasutajad suunatakse kasutama alumise korruse tualettruume ning teise korruse omad ülemise korruse tualettruume.