Käitumisreeglid viiruseohu ajal

#tulentervena #pesenkäsi #hoianvahet

#kannanmaski

 • Tulen loodusmajja tervena ja ilma haigustunnusteta. Loodusmaja töötajatel on õigus haigustunnustega inimesed majast välja saata.
 • Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud meetmetele viiruse leviku tõkestamiseks peavad kõik majas viibivad isikud, kes on vanemad kui 12 aastat kandma kaitsemaski või katma nina ja suu. Maski ei pea kandma inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud või kellel esineb vajadus suhelda vaegkuuljatega.
 • Soovi korral on infolauast võimalik osta kaitsemaske hinnaga 0,70 senti/tk.
 • Kasutatud maskid saab visata spetsiaalselt selleks ettenähtud prügikastidesse, mis asuvad saalis, koolitustoas ja välisukse juures.
 • Majja sisenemisel palume puhastada käed desoainega ja hoida distantsi teiste majas viibivate isikutega.
 • Ruumide broneerimisel ja sündmuste korraldamisel (sünnipäevad, pulmad jne) järgime kehtivaid ruumide täituvuse piiranguid.

Külastaja

 • Külastaja siseneb loodusmajja tervena ning kannab maski või katab nina ja suu. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasist levimist.
 • Külastaja registreerib majakülastuse infolauas ning kannab registreerimislehele majas viibimise kuupäeva, kellaaja ja kontaktnumbri.
 • Kehtivaid piiranguid järgides ekskursioone praegu ei toimu! Tavaolukorras on ekskursiooni gruppidele majja sissepääs eelregistreerimisega. Suuremate päringute puhul jagame grupi mitmeks.
 • Külastajatel ei ole lubatud siseneda ilma eelneva kokkuleppeta loodusmaja kabinettidesse.

Lapsevanem

 • Lapsevanem peab meeles, et haigustunnustega on majja sisenemine keelatud.
 • Lapsevanem väldib majas pikaajalist viibimist. Juhul kui hoones viibimine on vältimatu ja kestab rohkem kui 15 minutit, registreerib lapsevanem end infolauas (kuupäev, kellaaeg ja kontaktnumber) ning kannab maski.

Ruumide rentnik

 • Palub osalejatel tulla tervena ning informeerib enda üritusel osalejaid, et Tartu loodusmaja töötajatel on õigus paluda haigustunnustega inimestel majast lahkuda.
 • Ruumide rentnik leiab koostöös infolaua administraatoriga enda ürituseks sobiliku suurusega ruumid järgides kehtivaid ruumide täituvuse piiranguid.
 • Ruumiplaneeringut valides tuleb inimesed hajutada ning maailmakohviku stiilis grupitöid mitte teha (inimeste vahetumine laudkondade vahel).
 • Kaitsemaski kandmine või nina ja suu katmine on kõikides ruumides kohustuslik. Soovitame maskid ise kaasa võtta, aga vajadusel saab neid osta infolauast 0,70 senti/tk.
 • Desoaine asub maja sissepääsu juures ning tualettides. Seminari- või klassiruumis kasutamiseks mõeldud desoaine võtab korraldaja ise kaasa.
 • Seminari, koolituse või muu sündmuse korraldajal peab olema ülevaade kõikidest inimestest, kes tema korraldatud üritusel osalesid.
 • Esimese korruse ruumide kasutajad suunatakse kasutama alumise korruse tualettruume ning teise korruse omad ülemise korruse tualettruume.