Söödavad ja mürgised taimed

läbimõeldud programm
Märgis nr 26

Sihtrühm: gümnaasiumi ja kutsehariduse õpilased, võimalik kohaldada ka teistele kooliastmetele

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass

 

Lühitutvustus:

Kas oled mõelnud, millist taime metsas tühja kõhu korral suhu pista? Millisest aga suure kaarega mööda minna? Millist kasutada kurguvalu leevendamiseks? Mis taime seemneid toidu kaunistamiseks või niisama snäkina krõbistada? Kuidas ja kus neid koguda pikkadeks pimedateks talvedeks?

Eesmärk: Õpilane mõistab seost looduse ja inimese vahel. Eristab mõisteid söödavad, mürgised ja ravimtaimed ning teab nende mõistete tähendust, samuti tunneb eelpool mainitud gruppide enamlevinud ja kasutatavaid liike. Oskab eristada erinevate toidutaimede seemneid ning teab, kuidas neid kasutada toiduks. Lisaks teab õpilane, kuidas käituda mürgistuse korral, tunneb looduses liikumise hea tava ning rakendab seda oma tegevuses. Läbides programmi õpitakse tundma taimeriigi mitmekesisust ja kasutusvõimalusi ning osatakse selle elluviimiseks kasutada erinevaid abivahendeid.