Taimed meie ümber

Sihtrühm: I kooliaste, eelkõige 1.-2.klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi, eelistatud toimumisaeg kevad või sügis

Koht: Tartu loodusmaja park, talveaed ja klass

Lühitutvustus:

Õpitakse tundma ja korratakse taimede põhirühmi ja eluvorme (puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, samblad ja samblikud). Saadakse teada kellele on taimed vajalikud ja mida tähendab liigirikkus. Tutvutakse talveaias kasvavate toidu- ja tarbetaimedega. Teema võetakse kokku õppeklassis praktiliste õppemängudega.

Eesmärk: Praktilise uurimise ja vaatlusega õpitakse pargis tundma levinumaid Eesti taimi ja kasutatakse teadmisi praktilistes õppemängudes. Lapsed mõistavad taimede vajalikkust inimestele ja loodusliku mitmekesisuse tähtsust. Nähakse seoseid ja erinevusi kohalike ja võõramaa taimede vahel.