PickUp: Briti Eri 2020

Projekt: Projektikonkurs “PickUp: Briti eri”

Kestus: 24.08.2020 – 31.11.2020

Projekti toetab: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühing (ANK) ja British Council

 

 

 

 

Projekti kogueelarve: 1 000 eurot

Projektijuhid: Getrin Laanesoo ja Jelisaveta Dzigurski

 

Projekti eesmärk: Projektikonkursi „PickUp- Briti Eri“ eesmärk on toetada erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte kogukonda arendavate omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud konkursi kaudu omandavad noored uusi oskusi, saavad uusi kogemusi, arendavad ettevõtlikust panustades kogukonna ellu ning seda koostöös teistest kultuuriruumidest pärit noortega. Tegevuste tulemused aitavad edendada noorte aktiivset eluhoiakut, mille läbi noored panustavad kogukonna arengusse. Seeläbi tõuseb noorte teadlikkus ühiskonnas toimuvast ning suureneb ka valmisolek vabatahtlikult tegutseda. Alaeesmärk on eesti kultuuri ja keskkonna tundma õppimine läbi erinevate tegevuste.

Projekti tegevused: Projekti raames toimub loodusmajas 4 erinevat üritust, mis on mõeldud Tartu loodusmaja Rahvusvahelise Klubi pilootüritusteks.

Üritused:

22.10.2020 Mängude Õhtu: “Dungeons & Dragons” ja erinevate laua-, mõtte- ja seltskonnamängudega tutvumine.

31.10.2020 Halloweeni matk Kiidjärve-Taevaskoja rajal: Põnev Eestimaa loodust ja õudseid tavasid tutvustav retk.

13.11.2020 Taaskasutuse töötuba: Isiklike puuvilja kottide õmblemine ja teemakohase filmi vaatamine.

17.10.2020 Kokkamine: Süüria pagaritoodetega tutvumine ja nende valmistamine kokkade käe all.

 

Loe projekti kohta põhjalikumalt Eesti Avatud Noortekeskuse lehel.