Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Eestis ja Lätis

Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti-Läti programm 2014 – 2020 summas: € 389 251.49

Partnerite oma- või kaasfinantseering: € 68 691.45       Eesti partnerite projektis osalemist kaasrahastas SA KIK

Projekti kestvus: märts 2017-oktoober 2018

Projekti partnerid: MTÜ homo ecos: (Läti, osales projektis kuni aprill 2018), Web Multishop Company (partner alates mai 2018), Eesti Roheline Liikumine, Tartu loodusmaja

  

Projektist lähemalt

Eesti-Läti ühisprojekti pikaajalisem eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust keskkonnasõbralikest käitumisviisidest. Konkreetsemalt keskenduti jäätmete vähendamise ning energia säästmisega seotud teemadele. Sihtgrupiks olid aktiivsed noored ning täiskasvanud, kes osalevad avalikel üritustel. Avalike ürituste keskkonnasõbralikumaks muutmiseks töötati mitmel rindel: interaktiivsed ja informatiivsed tegevused festivali külastajatele, kohtumised ja konsultatsioonid nii festivali korraldajate kui teenusepakkujatega ning riikidevahelise kogemuse jagamine. Tartu loodusmaja oli Õpilaste Teadusfestivali 2018 kaaskorraldajaks, ERL aitas kaasa Viljandi Pärimusmuusikafestivali keskkonnasõbralikumale korraldusele ning Läti partnerid tegelesid Valmiera ettevõtluskonverensti ning Positivus muusikafestivaliga.

Eesti ja Läti projektipartnerite erinevad kogemused, oskused ja teadmised projektide elluviimisel andsid ühisprojekti puhul hea võimaluse teineteist täiendada, üksteiselt õppida ning jagada kogetut teiste avalikke üritusi korraldavate organisatsioonidega.

Keskkonnateemaline videokonkurss  

Projekti tegevused

Aita levitada meie sõnumit  

Seminar “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused”

Reedel, 5. oktoobril 2018 toimus Tartu loodusmajas seminar “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused”, mis tõi kokku paljude erinevate festivalide korraldajad Eestist. Seminari esimeses pooles tutvustas Tartu loodusmaja keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhendit ja arutleti võimaluste üle, kuidas üht sündmust korraldada väiksema keskkonnamõjuga. Oma kogemusi ja tehtut jagasid ettekannetena Viljandi Pärimusmuusika Festival, I Land Sound, Surfilaager ning Tallinna ja Tartu Tänavatoidufestival. Seminari kokkuvõtte koos viidetega ettekannetele leiad siit:

Seminari kokkuvõte ja ettekanded 

Jäätmete sorteerimine avalikel üritustel nüüd lihtsam 

Loo enda festivalile, konverentsile, kontorisse, aga miks mitte ka koju läbimõeldud sildistusega jäätmete sorteerimise süsteem. Siit saad endale allalaadida ning väljaprintida projekti “Keskkonnasõbralikud avalikud üritused” abil  kujundatud jäätmete sorteerimise sildid.

Laadi alla eesti-vene keelsed jäätmesildid  

Laadi alla eesti-vene-inglise keelsed jäätmesildid  

Laadi alla jäätmekastide kaante joonised  

Laenutatav näitus “Hoiame oma paradiisi”

Projekti avalikel üritustel kasutamiseks valmis näitus, mis annab külastajale võimaluse mõtiskleda keskkonna ja inimeste vahelise suhte üle. Näitust on võimalik laenutada ka oma sündmusele. Lisainfo siin. Näituse üheks osaks on ka interaktiivne küsimustik “Kas hoian paradiisi, kus elan?”.

Juhendmaterjal keskkonnasõbralikuma avaliku ürituse korraldamiseks 

Projekti raames oli võimalik teha koostööd erinevate avalike sündmuste korraldajatega ning selllest valmis ka lühike juhendmaterjal, mille eesmärk on anda edasi häid praktilisi kogemusid, mida projekti jooksul erinevatel sündmustel rakendada sai.

Keskkonnasõbralike_sünduste_käsiraamat 

Käsiraamat on kättesaadav ka inglise ja läti keeles Web MultiShop Company kodulehel SIIN

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.