Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi projekt „Kasvades oma toiduga“

Projekt täisnimi: Kasvades oma toiduga

Projekti toetab: Sihtasutus Tartu 2024 ja Tartu linn, lisaks kaasfinantseering Rohelise kooli programmi tegevustest ja toetustest

Projekti kestus: 1.jaan 2022 – 31.dets 2024

Projekti üldjuht: Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Elen Peetsmann

Projekti partnerid: Tartu loodusmaja koos Rohelise kooli programmiga

Projektijuht Tartu loodusmajas: Eeva Kirsipuu-Vadi

Projekti eesmärgid ja tegevused:

  • Toetame Tartu ja Lõuna-Eesti koole ja lasteaedasid õppeaedade rajamisel.
  • Mitmekülgne loovharidusprogramm aitab tõsta laste ja perede teadlikkust toidu kasvatamisest.
  • Praktilised õppematerjalid aitavad rajada maheaeda ja rikastada aias tegutsemist.
  • Loome aktiivse ja avatud Tartu kogukonnaaedade võrgustiku.
  • Korraldame õunamahla pressimise aktsiooni “Kubiseb ubinaist” ja propageerime kompostimist “Lehed toiduks!” sündmustel abil.

Projekti koduleht: https://kasvadesomatoiduga.emu.ee/

Projekti toel valmivad materjalid on leitavad projekti üldlehelt ja Rohelise kooli programmi õppematerjalide lehelt

Käesolevat lehekülge aktiivselt ei uuendata, projekti kohta detailne info on leitav projekti kodulehelt.