Viiruse ennetamise ettevaatusabinõud Tartu loodusmajas

Tartu loodusmajas jätkub tavapärane tegevus. Siiski oleme viiruseohu tõttu kasutusele võtnud mõningad ettevaatusabinõud.

#pesenkäsi #hoianvahet #tulentervena

 • Majja sisenemisel palume puhastada käed desoainega ja hoida distantsi teiste majas viibivate isikutega.
 • Ruumide broneerimisel ja sündmuste korraldamisel (sünnipäevad, pulmad jne) järgime 50% täituvuse reeglit.
 • Loodusmaja töötajatel on õigus haigustunnustega inimesed majast välja saata. Juhul kui inimesel on tavalisest külmetushaigusest paranemise jääknähud või mõni krooniline haigus, mis väljendub nohu/köhaga, palume kandma maski.
 • Soovi korral on infolauast võimalik osta kaitsemaske hinnaga 0,70 senti/tk.
 • Kasutatud maskid saab visata spetsiaalselt selleks ettenähtud prügikastidesse, mis asuvad saalis, koolitustoas ja välisukse juures.

Külastaja

 • Külastaja siseneb loodusmajja tervena ning registreerib majakülastuse infolauas ning kannab registreerimislehele majas viibimise kuupäeva, kellaaja ja kontaktnumbri.
 • Ekskursiooni gruppidele on majja sissepääs eelregistreerimisega ja maskide kandmine on tungivalt soovituslik. Ühe grupi suurus on 12 inimest + juhendaja. Suuremate päringute puhul jagame grupi kaheks.
 • Külastajatel ei ole lubatud siseneda ilma eelneva kokkuleppeta loodusmaja kabinettidesse.

Lapsevanem

 • Lapsevanem väldib majas pikaajalist viibimist. Juhul kui hoones viibimine on vältimatu ja kestab rohkem kui 15 minutit, registreerib lapsevanem end infolauas (kuupäev, kellaaeg ja kontaktnumber). Lapsevanem peab meeles, et haigustunnustega on majja sisenemine keelatud.

Ruumide rentnik

 • Ruumide rentnik leiab koostöös infolaua administraatoriga enda ürituseks sobiliku suurusega ruumid järgides 50% täituvuse reeglit
 • Palub osalejatel tulla tervena ning informeerib enda üritusel osalejaid, et Tartu loodusmaja töötajatel on õigus paluda haigustunnustega inimestel majast lahkuda.
 • Soovituslik on ruumiplaneeringut valides inimesed hajutada ning maailmakohviku stiilis grupitöid mitte teha (inimeste vahetumine laudkondade vahel).
 • Esimese korruse ruumide kasutajad suunatakse kasutama alumise korruse tualettruume ning teise korruse omad ülemise korruse tualettruume.
 • Ruumide rentnik võib paluda ruumis viibivatel inimestel kanda kaitsemaski. Soovitame maskid ise kaasa võtta, aga vajadusel saab neid osta infolauast 0,70 senti/tk.
 • Desoaine asub maja sissepääsu juures ning tualettides. Seminari- või klassiruumis kasutamiseks mõeldud desoaine võtab korraldaja ise kaasa.
 • Seminari, koolituse või muu sündmuse korraldajal peab olema ülevaade kõikidest inimestest, kes tema korraldatud üritusel osalesid.