Tartu loodusmaja õppeprogrammides osales rekordarv õpilasi

Tartu loodusmaja
PRESSITEADE
20.02.2018

Tartu loodusmaja õppeprogrammides osales rekordarv õpilasi 

******

Tartu loodusmaja õppeprogrammides osales eelmisel aastal kokku üle 9000 õpihimulise noore Narvast Valgani. Programmid on mõeldud mitmekesistama igapäevast koolielu ning innustama õpilasi looduseteadustesse süüvima ka väljaspool klassiruumi. Loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia teemade omandamiseks pakub Tartu loodusmaja ka käesoleval aastal uusi programme, kus kasutatakse aktiivõppe meetodeid.

Tartu loodusmaja haridusprogrammide juht Helle Kont toob välja eelmisest aastast, et üks suurim väljakutse oli organiseerida korraga 200 gümnasistile õppepäev Saare järve äärde. Koostöö juhendajate, õpetajate ja laste vahel sujus ning läbiti edukalt metsa ja soo ökosüsteemide praktiline õppepäev. Samuti on huvitav teada, et Tartu loodusmaja kui keskkonnasäästliku ehitise programmi külastavad aktiivselt ka Tartu Kutsehariduskeskuse ehituse eriala õppurid.

Kooli õppekava täiendavaid programme on Tartu loodusmaja koostanud ja juhendanud alates 1996. aastast ning õppeprogrammide arendamisega tegeletakse pidevalt. Ka sellel aastal on juba lisandunud mitmeid uusi põnevaid programme igale kooliastmele. Näiteks 3.-4. klassi õpilasted saavad laboris mikroskoobiga uurida ainurakseid ja hulkrakseid organisme, looma- ja taimerakke ning hallituse huvitavat maailma. 6.-8.klass saab kalade lahkamise, liikide määramise ja püügi alammõõdu mõõtmisega tuttavaks programmis „Kalade ehitus, eluviis ja mitmekesisus“. 

Väga populaarseks on kujunenud 7.-12.klassile jõukohane programm „Elusloodus ja kaubandus (CITES)”, kus praktilise tööna hindavad kiirkursuse läbinud õpilased “tollis” reisikottide sisu CITESi kriteeriumide alusel. Kasutuses on päris reisidelt toodud esemed, mis tollis tähelepanu alla võiksid sattuda. Kõige värskem on  7.-9.klassi õpilastele koostatud programm „Liigirikkus ja selle muutused tänapäeval“. Õpilased tutvuvad Eestis elavate võõrliikidega, nendega seotud probleemidega ning saavad teada, kas võõrliikidega peab võitlema ja millised on olnud selles valdkonnas edulood. Mitmeid populaarseid programme juhendame ka loodusmajast väljas, erinevatel õpperadadel metsa-, soo- ja veeökosüsteemide uurimist ning arutleme, kuidas igaüks saab aidata kaasa loodushoiule.

Lasteaia õppeprogrammide koordinaator Evelin Peterson lisab, et ka kõige väiksemaid ootavad loodusmajas erinevad õppeprogrammid, uusimad neist lõunamaa taimede ja loomade põnev maailm, samuti mänguline teekond, mis jälgib kui kaugelt ja kuidas jõuab toit meie lauale. Lasteaialastele pakub loodusmaja külastus ka niisama alati palju rõõmu ja elevust, kuna majas leidub palju erinevaid loomi ja eksootilisi taimi ning see jätab lastele sügava mulje. Nii tullakse tihti tagasi ka järgmisel korral, õhina ja rõõmuga loodusteaduste maailmaga tutvuma.

Õppeprogrammide eesmärk on tuua õpilased välja nende harjumuspärasest õpikeskkonnast koolilaua taga ning õpetada läbi leidlike ülesannete ja aktiivse kaasamise keskkonda vaatlema ja ise vajalikku teavet koguma. Koolis omandatud passiivsed teadmised lähevad vahel õpilasele eneselegi ootamatult aktiivselt käiku, olgu siis läbi kalade lahkamise või mullaproovide hankimise ning seostab läbi käelise tegevuse õpikuteadmised füüsiliste nähtustega. Aktiivõppeprogrammid peaksid näitama lastele, et loodusteadused ja uurimistöö võib olla väga põnev ja loodetavasti anda tõuke nende edasi õppimiseks. Samuti hangitakse programmides ka igapäevaeluks vajalikke teadmisi, mida koolist ei pruugi üldse saada – seda näiteks jäätmekäitluse, toiduringluse ja reisimise mõjudega seotud teemades. Programmid seovad läbi praktilise väljundi eri õppeainete teemad suuremaks tervikuks kokku, õpetades seeläbi õpilasi looma ja nägema seoseid kõigi loodusteaduste harude vahel.

Tartu loodusmaja õppeprogrammidele saab tellida vene- ja inglisekeelset juhendamist ning alati arvestatakse programmide läbiviimisel koolide erisoove.
Programmidega saab tutvuda lähemalt meie kodulehel (https://www.tartuloodusmaja.ee/oppeprogrammid/).

 

Lisainfo ja õppeprogrammide tellimine:

Evelin Peterson, lasteaiaprogrammide koordinaator
Helle Kont, kooliprogrammide juht
programmid@tartuloodusmaja.ee

 

Pressiteate edastas:
Katrin Juhanson
Tartu loodusmaja infojuht
katrin.juhanson@tartuloodusmaja.ee
50 555 27

Pressiteate koostas:
Helle Kont, Liina Vakrööm

****
Tartu loodusmaja – teeviit looduse juurde
****
www.tartuloodusmaja.ee
www.facebook.com/tartuloodusmaja
#tartuloodusmaja #teeviitloodusejuurde #peregaloodusmajas