Võru koolid said Tartu loodusmaja abiga kohaliku looduse õppematerjalid

Tartu loodusmaja koostas Võru linnavalitsuse tellimusel piirkonna koolidele uued õppematerjalid, mille abil saavad õpetajad enda õpilastele Võru linnas asuva Koreli oja ja selle pargi looduses õppeprogramme läbi viia.

Võru linna poolt korrastatud ja väljaehitatud Koreli oja uus kaldaala avati 2020.a suve lõpus ja selle üks eesmärk oli rohekoridori hakata kasutama loodushariduslikel eesmärkidel. Koostatud õppematerjalid on ühendavaks lüliks Koreli oja kaldaala ja sama projekti käigus koolidele juba eelnevalt soetatud õppevahendite vahel, andes võimaluse kaasaegsete tehniliste vahenditega õpetada loodusaineid kodulähedases ümbruses ja tutvustada linnalooduses esinevaid liike. Koreli pargis on õuesõppeks loodud head tingimused väliõppeklasside, vaatlusalade ja ojal asuva veeplatvormi näol ning parki on istutatud liigirikas puude kollektsioon, sh Eesti suurim eri liiki pajude park.

Uued õppematerjalid ja neil põhinevad programmid on koostatud üldhariduskooli õppekavale vastavalt ja neid katsetati sel sügisel septembri ja oktoobri kuu vältel Koreli oja pargis Võru koolide õpilastega. Materjalide loomisel ja vormistamisel võeti arvesse õpetajate ja õpilaste ettepanekuid, mis tekkisid materjalide katsetamise käigus. Õppeprogrammide läbiviimiseks koostas Tartu loodusmaja 3 mappi: I kooliastme programm „Väikesed keskkonnadetektiivid Koreli oja pargis“,  II-III kooliastme programm „Keskkonnadetektiivid Koreli oja pargis“ ja gümnaasiumi programm „Koreli oja uuringud“. Kõigist mappidest leiab õpetaja juhendi, töölehed ja abimaterjalid (piltmäärajad ja -kaardid), samuti on kõigile mappidele olemas venekeelsed tekstifailid ja digitaalsed eestikeelsed õppematerjalid WeTransfer keskkonnas. Koostatud mappide abiga saab loodusainete tundides käsitleda nii pargis kui ka Koreli ojas kasvavaid taimi, selgrootuid, imetajaid ja linde. Nii õppematerjalide koostajateks, kunstnikuks kui ka kujundajaks on Tartu loodusmaja haridusprogrammide juhendajad, kellel on mitmekülgne kogemus keskkonnahariduslike õppe- ja infomaterjalide loomisel nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Õppematerjalid valmisid Võru linnavalitsuse tellimusel ja projekti ER65 BioAware toel, mida kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostööprogramm 2014-2020 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Koreli pargi ja ja oja õppematerjalid on kõigile huvilistele kättesaadavad alates 2021. aasta esimesest poolest Võru linna kodulehel.

 

koreli oja