Seminar “Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine” 2.06

Tartu loodusmaja alustab koolitus- ja mentorlusprogrammi HEV-õppijatega tegelevatele Tartu linna huviringide juhendajatele. Programmi avaseminar toimub 2.06 kell 13.00-15.30 Zoom-keskkonnas, kus kõne all on huvihariduse kättesaadavus HEV-õppijatele. Meie ühine eesmärk on viia kokku üldhariduskoolid, huviharidus ja -tegevus, et leida igale õppijale parim lahendus.

Avaseminarile on oodatud Tartu linna huvikoolide ja noortekeskuste juhid, õpetajad, juhendajad, üldhariduskoolide juhid, õppejuhid, huvijuhid, sotsiaalpedagoogid, HEV-koordinaatorid jt.

Seminari kava

  • Seminari avasõnad, Janika Ruusmaa (Tartu loodusmaja)
  • “Kaasav haridus Tartus” Annely Võsaste (Hariduse Tugiteenuste Keskus), Laura Kalaus (Tartu Noorsooteenistus) ja Grete Sarap (Tartu Noorsootöö Keskus)
  • “Võrdsed võimalused kõigile”, Katrin Olt (HTM) ja Gerttu Aavik (HARNO)
  • “Huvikooli personali ja õpetajate valmisolek TEV-õppijatega tegelemisel”, Signe Söömer (Tartu loodusmaja)
  • Koolitus- ja mentorlusprogrammi tutvustus, Heidi Öövel ja Signe Söömer (Tartu loodusmaja)

Programmi „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“ toetab Tartu linnavalitsus.

Palun registreeruge seminarile hiljemalt 28.05 siin

Loe koolitus- ja mentorlusprogrammi kohta rohkem siit: www.tartuloodusmaja.ee/programmid/koolitus-mentorlusprogramm

Lisainfo
Signe Söömer
Programmijuht, Tartu loodusmaja huvikooli direktor

signe.soomer@tartuloodusmaja.ee