Selleaastasel Läänemere veebiviktoriinil osales rekordarv õpilasi

Tänavuse UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti veebiviktoriini tulemused on selgunud. Kokku nuputas novembris ja detsembris toimunud viktoriinil jällegi rekordilised 3020 üksikosalejat ja 861 võistkonda 8 Läänemere-äärsest riigist. Kokku on esitatud 3881 täidetud viktoriini ankeeti.

Inglise keelset Läänemere veebiviktoriini korraldatakse alates 2013.aastast ja selles osaleb iga aasta tuhandeid õpilasi Läänemere-äärsetest riikidest. Viktoriin arendab õpilaste teadmisi keskkonnateadlikust eluviisist, Läänemerest kui elukeskkonnast, laiendab inglise keele sõnavara ning paneb proovile õpilaste iseseisva info otsimise oskuse erinevatest allikatest, sest vastuseid tuleb leida internetist. Küsimused loovad võrgustiku koordinaatorid, teadusasutused ja teadurid ning koostööpartnerid eri riikidest.

Kõige rohkem osalejaid oli Eesti koolidest ning osalejate arv on taaskord suurem kui eelmisel aastal – 2729 üksikosalejat ja 768 võistkonda. Teiste Läänemere-äärsete riikide seast oli kõige suurem huvi Lätis (212 osalejat), seejärel Leedus (124), Saksamaal (18) ja Poolas (18), Soomes (7), Taanis (4) ja viimaks Rootsis (1). Veebiviktoriin toimus kolmes vanuseastmes, kõige populaarsem oli viktoriin 14-16aastaste seas, seejärel 10-13aastaste vanuserühmas ja viimaks 17-19aastaste hulgas.

Rekordi püstitati tänavu ka osalevate koolide arvu poolest – kokku osales 185 üldharidusasutust 8 riigist, neist 135 Eestist!

10-13a vanuserühmas saavutasid maksimaalse tulemuse (85 p) 7 üksikosalejat Eestist, 7 võistkonda Eestist ja 1 võistkond Lätist. 14-16a vanuserühmas saavutas maksimaalse tulemuse (160 p) võistkond Tallinna 21. Koolist, keda autasustatakse võistkonna peaauhinnaga Mondo Maailmakooli poolt.17-19a vanuserühmas saavutas maksimaalse tulemuse (160 p) üksikosaleja Gustav Adolfi Gümnaasiumist, keda autasustatakse peaauhinnaga ja kutsutakse Läänemere õppelaagrisse Soomes.

Viktoriini auhindadeks on erinevad õppekogemused, mängud ja keskkonnasõbralikud tooted võrgustiku koolide õpilastele. Õppekogemustest on näiteks võimalus osaleda töövarjupäeval mõne Eesti teadlase juures suvisel välitööd või sõita õppelaagrisse Soome. Mänguliste auhindade seas on näiteks juhitud põgenemismängu töötuba klassile Mondo Maailmakooli poolt või kliimakooli töötuba klassile, samuti Mondo Maailmakooli poolt.

Suured õnnesoovid kõigile auhinnavõitjatele ja suur tänu kõigile osalejatele! Täname ka võrgustikuväliste koolide õpilasi ja võistkondi, kes said kõrge tulemuse ning kutsume koole soovi korral Unesco ühendkoolide võrgustikuga liituma!

Näeme juba järgmisel aastal!