Selgusid õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursi võitjad

Pressiteade

31.03.2021

Tartu loodusmaja

 

Selgusid õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursi võitjad

23. ja 25. märtsil selgusid veebikonverentsil õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üle-eestilise konkursi võitjad. Tänavu kvalifitseerus konkursile 43 uurimust, enim esikolmiku auhindu läks Saaremaa koolide õpilastele. Kokku said retsensentide hinnangute põhjal veebikonverentsil oma töid esitleda 9 parima põhikooli ja 10 parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid.

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss on üks pikemaealisemaid pidevalt toimunud keskkonnahariduslikke projekte Eestis. Alates 2009. aastast korraldab konkurssi Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi märkama ja põhjalikumalt uurima neid ümbritsevat keskkonda. See on noortele ideaalne võimalus harjutada avalikult uurimistööde esitlemist, saada retsensentidelt tagasisidet ja teha esimesed sammud teadusmaailmas. Konkursi tulemusi võtavad arvesse ülikoolide vastuvõtukomisjonid ning parimate uurimistööde autorid saavad võimaluse esindada Eestit mõnel rahvusvahelisel keskkonnaalasel konkursil. Konkursi auhindadeks on parimate tööde koostajatele ja juhendajatele rahalised preemiad.

Retsensentide ja žürii hinnangute põhjal saavutasid esikolmiku kohad järgmised tööd:

  • 5.-7. klassi arvestuses

I koht Britta Truu Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Lemmikloomad Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1.-9. KLASSI õpilaste kodudes aastatel 1996 ja 2021“

II koht Ralf Martin Mill Emili koolist tööga „Pakendikonteinerite täituvus Viimsi Miiduranna, Haabneeme ja Pringi piirkonna pakendipunktides“

III koht Kairiin Orb ja Berit Vendel Aste Põhikoolist tööga „Valmisolek distantsõppeks Aste Põhikoolis 2020. aastal“

  • 8.-9. klassi arvestuses

I koht Annett Arula Risti Põhikoolist tööga „Loomaaialoomade elukeskkonna rikastamine lõhnade abil Tallinna Loomaaia amuuri leopardi (Panthera pardus orientalis) näitel“

II koht Liisi Parm Kääpa Põhikoolist tööga „Lämmastiku, fosfori ja süsiniku ärakanne rabast ja põllumaalt“

III koht Hanna Ellermaa ja Maria Merelaid Aste Põhikoolist ja Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Erinevalt hooldatud murualade mullaselgrootute mitmekesisus“

  • 10.-12. klassi arvestuses

I koht Jaak Pärtel Hugo Treffneri Gümnaasiumist tööga „Tehisintellekti võimekus Eesti taimede määramisel“

II koht Lii Lopp Tartu Tamme Gümnaasiumist tööga „Põllumajanduse mõju veekvaliteedile ja avaveelise tehismärgala veepuhastuse efektiivsus“

III koht Torm Vatsfeld Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga „Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) taasasustamise võimalikkusest Saaremaal“

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt suunab igal aastal koole samuti meie konkursil osalema ning tänavu anti välja 3 eriauhinda kolmele tööle, mis kõige enam kajastas UNESCO põhiteemasid ja olid olulised Läänemere seisundi uurimise valdkonnas. Eriauhinnad Läänemere valdkonna uurimistöödele lähevad järgmistele õpilastele: Lii Lopp (Tartu Tamme Gümnaasium), Liisi Parm (Kääpa Põhikool) ja Martin-Rasmus Kass (Pirita Majandusgümnaasium).

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kõigi finaali jõudnud tööde tulemustega on võimalik tutvuda konkursi kodulehel.

 

Konkursi lisainfo:

Erle Tüür, konkursi koordinaator
E-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee
Mobiil: (+372) 518 4181