Rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin suunab õpilasi veebi teel kodumerd uurima

Tartu loodusmaja
PRESSITEADE
15.10.2020

Rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin suunab õpilasi veebi teel kodumerd uurima

*****

Läänemere veebiviktoriin toimub juba kaheksandat korda ja sellest võtab osa peaaegu 1200 kooliõpilast üheksast Läänemere-äärsest riigist. Osalema on oodatud ka kõik Eesti üldharidus- ja huvikoolide õpilased vanuses 10-19a. Viktoriini eesmärk on juhtida tähelepanu Läänemere elustiku ja ökoloogilistele probleemkohtadele ning kasvatada õpilastes keskkonnateadlikku mõtteviisi.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt kutsub üles õpetajaid koos õpilastega osalema iga-aastasel Läänemere veebiviktoriinil. Viktoriin on meetod, mida saab hõlpsasti loodusainete tunnikavasse liita ning mida on ka kaugõppes võimalik kasutada. 

Peale uute teadmiste võimaldab veebiviktoriin arendada õpilaste iseseisvat info otsimise oskust, sest viktoriin ei ole mälumäng – vastuseid ei pea peast teadma, vaid oskama ise veebist otsida ja analüüsida. Välistatud ei ole ka klassisisene koostöö viktoriini lahendusteni jõudmiseks. “Eesmärk on parandada õpilaste kriitilise mõtlemise oskust, mis aitab neil infokülluses eristada olulist vähem olulisest – see oskus on tänapäeval järjest vajalikum” kommenteerib viktoriini korraldaja Gedy Matisen, kes koordineerib UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti tegevusi Eestis Tartu loodusmajast. Kuna viktoriin on rahvusvaheline ja ingliskeelne, saab õpilane laiendada ka võõrkeelset sõnavara.

Veebiviktoriini läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium ning küsimused on kogutud võrgustikku kuuluvatelt õpetajatelt, koordinaatoritelt, teadusasutustelt ja koostööpartneritelt üheksast võrgustikuga liitunud riikidest. Näiteks sel aastal vormistas küsimusi ka Eesti Keskkonnaagentuur ja MTÜ Mondo.

Viktoriinis osalemiseks on kindlasti vaja internetiühendust ja hästi toimivat arvutitehnikat, aega kulub vastavalt vanusegrupile 30-60 minutit. Viktoriinis võivad osaleda kõikide koolide 4.-12. klassi õpilased, kuid vaid UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmeskoolid osalevad auhinnaloosis. Viktoriini saab lahendada näiteks kooli arvutiklassis inglise keele, geograafia või bioloogia tunnis. Oluline on teadmine, et küsimustele tuleb vastata kindlas järjekorras ning oma vastust muuta ei saa.

Viktoriin on avatud 15.oktoobrist 15.detsembrini 2020. Alustamiseks tuleks minna Läänemere Projekti kodulehele: https://bsp.tartuloodusmaja.ee/uudised/laanemere-veebiviktoriin-2020-on-osalemiseks-avatud/

 

Lisainfo:

Gedy Matisen

Läänemere Projekti Eesti tegevuste koordinaator 

gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee

56466887