Kutsume õpilasi osalema 2019. a keskkonnaalaste uurimistööde konkursil

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2019.a keskkonnaalaste uurimistööde konkursil

REEGLID

  • Osa võivad võtta kõikide üldhariduskoolide 5. kuni 12. klassi õpilased
  • Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
  • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
  • Referaadid ei kuulu hindamisele

ESITAMINE

KONKURSS

  • I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti
  • II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Konkursist

 

Tartu loodusmaja keskkonnaalaste uurimustööde konkurss 2019