Kutsume osalema Peipsi järve keskkonnateemalisel konkursil

Peipsi Koostöö Keskus ootab Peipsi järvega seotud loometöid, mis kutsuvad üles keskkonnasäästlikule käitumisele

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekt „GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine Eesti Vene piirialal“ korraldab Peipsi järve keskkonnateemalise öko-sotsiaalsete reklaamide konkursi, tööde esitamise tähtajaga 10 jaanuar 2021. 

Mida ootame

  • Ootame erinevaid eneseväljenduse vorme, milleks võivad olla koomiksid, fotod, foto kollaažid, videod ja animatsioonid või erinevate meediumite kombinatsioon.
  • Iga osaleja saab võistlusele esitada kuni kaks tööd.
  • Konkursist oodatakse osa võtma: õpilasi (15+ aastat); üliõpilasi, loov- ja keskkonnaerialade spetsialiste jt.

Rohkem infot: http://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind/greenmindart

Ürituse Facebooki link: https://www.facebook.com/events/197071345224494/?active_tab=about

Konkursi eesmärgiks on loovtööde kaudu ajendada inimesi keskkonnasõbralikumale käitumisele. Ootame konkursile kunstilisi väljendusi, mis kannavad edasi sõnumeid Peipsi järvest kui piiriülesest veekogust, juhivad tähelepanu Peipsi järve probleemidele (keskkonna–, sotsiaal-, majanduslikke- jms) ning visandavad tulevikuvisioone.

Tegemist on rahvusvahelise konkursiga, mis toimub kahes etapis. 1. etapp – siseriiklik võistlus ehk eraldi konkursid Eestis ja Venemaal; 2. etapp – rahvusvaheline ehk konkursi parimate õppereis ja ühisseminar Pihkva oblastis, mis on planeeritud juunis 2021.

Konkursi võidutöödest valmivad konkursi teise etapi raames öko-sotsiaalreklaamid, mida kasutatakse Pihkva oblastis (Venemaa), Tartu ja Põlva maakonnas avalike reklaamtahvlite ja korraldajate veebisaitidel.

…………………………………………………………………………………….

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja omaosa kaasfinantseerib Keskkonna Investeeringute Keskus.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

 

Lisainformatsioon

Ederi Ojasoo
Peipsi Koostöö Keskus
Puiestee 71a, 51009 Tartu
56636264
www.ctc.ee
https://www.facebook.com/peipsicenter/