Sügisene kalastuslaager ja õppepäev Emajõel õpilastele

Tartu loodusmaja kutsub kõiki kalastushuvilisi õpilasi sügisesele õppepäevale ja kalastuslaagrisse!

12.09 Põhjaõngepüügi õppepäev Emajõe ääres

Päeva alustame kell 10.00 Supilinna kiigeplatsi juures asuva kalastusinfo.ee infotahvli juures, kus kordame üle kalapüügiks vajaliku info ja reeglid, vaatame üle püügivahendid ning jaguneme gruppidesse. Juhendajateks on Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi kalamehed. Saadakse ülevaade kalapüügi reeglitest, püüda lubatud kalaliikidest ja püügivahendist. Liigume kala tabada püüdes juhendajate saatel kogunemiskohast üles- või allavoolu. Kalapüük lõpeb hiljemalt kell 14.00.

Kui lapsel ei ole isiklikku püügivarustust, saab ta selle laenata juhendajate käest. Palume varustuse laenutamise soovist registreerumisel teada anda.
Selga panna ilmastikule vastav riietus ja jalanõud.

Kalastuspäeva osalustasu on 7 eurot, mis tuleb kanda hiljemalt 10. septembriks SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse arveldusarvele.
Swedbank IBAN EE682200221019698363
Selgitusse lisada: lapse nimi + 12.09 kalastuspäev

Lisainfo ja registreerumine aadressil: aire.orula@tartuloodusmaja.ee või telefonil 5093784.

******

18.-20.09 Kalastuslaager 4.-12.klassi õpilastele

Emajõe ääres Palupõhja looduskoolis toimuv kalastuslaager on mõeldud kalapüügis juba kogenud 4.-12. klassi õpilastele. Oma püügivarustus soovituslik, kuid vajaduse korral saab ka meie juhendajatelt varustust laenata. Laagris on suur osa praktilisel kalapüügil nii kaldalt kui paadist, huvilistele varahommikune kalastusretk. Lisaks paranenud kalapüügioskustele ja mõnusale tegevusele suvises looduses, saavad osalejad teadmisi ümbritseva looduse elustikust, Eesti levinumatest kalaliikidest, kalade bioloogiast, erinevate püügivahendite kasutamisest ja hooldamisest, kalatoitude valmistamisest, keskkonnasõbralikust eluviisist, kalapüügi reeglitest ja veeohutusest. Püügiviisidest praktiseerime õngitsemist, spinningupüüki ja püüki põhjaõngega.

Kalastuslaagri osalustasu on 65 eurot, mis tuleb kanda hiljemalt 15. septembriks SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse arveldusarvele.

Swedbank IBAN EE682200221019698363
Selgitusse lisada: lapse nimi + Palupõhja kalastuslaager

Lisainfo ja registreerumine aadressil: aire.orula@tartuloodusmaja.ee või telefonil 5093784.