Alustas kursus, mis aitab õpetajatel loodusvaatluste tulemusi õppetöösse lõimida

Jaanuaris sai alguse pooleaastane veebikursus, mis pakub põhjaliku kursusena üldhariduskoolide õpetajatele teadmisi, kuidas lõimida oma õppetöösse loodus- ja keskkonnavaatlusi ning panustada saadud tulemustega Eesti teadusesse ja elurikkuse kaardistamisse. Kursust korraldab Tartu loodusmaja UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti tegevuste raames.

Harrastusteadus on inimeste vabatahtlik panus teadusesse. Aidates loodusteadustes laiendada elurikkuse uurimise haaret, sest nii saab andmeid koguda ka paikadest, kuhu teadlased ei jõua. Ka kõige tavalisemate liikide vaatlused nagu kodutuvi pesa leid on väärtuslik, kuna teadlased ise neid igal pool ja ajal jäädvustada ei jõua. Seega võiks õpilastel ja koolidel olla suur potentsiaal kanda harrastusteaduses olulist rolli, kuna neid on arvuliselt palju ja nad saavad seda kombineerida oma öppetööga, õppides nii praktiliselt kohalikke liike ja keskkonnaseisundit tundma.

“Koolide ja huvikoolide lähedal on üldjuhul olemas haljasalad – pargid või lausa kooliaiad – mis on tihtipeale kasutamata võimalus loodus- ja keskkonnavaatlusteks. Vaatluste tegemine võib tunduda õpetajatele keerulisem kui see tegelikult on, ka linnaloodus sobib selleks suurepäraselt. Kooli lähedal või oma asulas vaatluste tegemine, näiteks putuka- ja linnuliikide õppimine või õhukvaliteedi hindamine samblikute abil toob ümbritseva keskkonna õpilastele lähemale ja motiveerib neid loodetavasti sellest rohkem hoolima.” – võtab kursuse kokku Läänemere Projekti koordinaator Maria Ivanova.

Kursuse jooksul tegeletakse küsimustega, kuidas koolides loodusvaatlusi planeerida ja lastega koos kvaliteetseid andmeid koguda. Osalejad saavad ise praktiliselt katsetada elurikkuse uurimiseks mõeldud veebiplatvorme ja telefonirakendusi ning jagatakse ideid, kuidas sealt saadavaid andmeid hiljem tundides ja uurimistöödes kasutada. Koolitajateks on Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetaja Lauri Mällo, kes on loonud oma koolis valikaine “Teeme ise rahvusvahelist loodusteadust” ning Tartu Ülikooli loodusmuuseumi spetsialist Veljo Runnel, kes koordineerib iga-aastaselt loodusvaatluste maratoni.

Osalejate seas on eelkõige kooliõpetajad, aga ka muuseumipedagooge ja hariduskeskuste huviringide juhendajad, kes kõik ootavad kursuselt praktilisi oskusi andmete sisestamiseks ja inspiratsiooni, et loodusvaatlused õpilastele põnevaks ja motiveerivaks muuta. Olulisel kohal on ka õpetajate omavaheline kogemuste jagamine. Huviringide juhendajad soovivad jällegi rikastada oma õpperadasid, õppeprogramme ja huviringide tegevusi.

 

Lisainfo:

Maria Ivanova

Läänemere Projekti koordinaator

(+372) 5391 9203

maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee