Magevee elustik

läbimõeldud programm
Märgis nr 424

Sihtrühm: 4.-6. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Veekogu ääres (Emajõe kallas, tiik kooli lähedal, vm)

Lühitutvustus:

Programmis tutvutakse tiigi, jõe või järve elustikuga, veeorganismide kohastumustega veekeskonnas elamiseks ja veekogu toiduahelatega. Kasutatakse erinevaid vahendeid veeselgrootute püüdmiseks, määratakse leitud taimi ja loomi ning leitakse nende asetus veekogu toiduvõrgustikus.

Programmis saavad noored rühmades vee-elustikku vaadelda ja juhendite abil määrata. Toimub praktiline kahvapüük, planktoniproovi võtmine ja suurenduste kasutamine (luup, binokulaar).