Taimede ja loomade talvenipid

Aktiivõppeprogramm “ Taimede ja loomade talvenipid ” tutvustab taimede ja loomade kohastumusi ja võtteid külma ja toiduvaese aja üleelamiseks meie looduses.

Sihtrühm: 3.-4. klassi õpilased

Õppepäeva kestus: 2 akadeemilist tundi.

Õppetöö vorm: vestlus, rühmatöö, õppemängud, õppekogudega (taimede säilitusorganid ja seemned, loomade nahad, talvise metsatoidu kogu) töötamine

Koht: Tartu loodusmaja, Lille 10 või soovi korral koolis.

Juhendajad: Anneli Ehlvest ja Aire Orula

Käsitletakse järgmisi teemasid:

  1. Sissejuhatus „Milline on talv?“
  2. Pildiesitlus ja õppekogu baasil teema arendus „Taimede ja loomade talvenipid“
  3. Temaatilised õppemängud (loomade rollimängud, toiduvaliku ülesanded, kokkuvõtlikud mängud)