Sooja maja programm

läbimõeldud programm
Märgis nr 28

Sihtrühm: 7.-9.klass

Rühma suurus: optimaalne 24 õpilast, maksimaalselt 32 õpilast

Kestus ja aeg: 3 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg külmematel kuudel

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass ja maja ümbrus

Lühitutvustus:

Sooja maja programm on energeetika teemaline loodusainete praktikum, mille käigus õpitakse maja soojapidavuse põhimõtteid. Praktikumi esimene osa toimub spetsiaalsete maja makettidega, mille õpilased mõõtmisteks ette valmistavad ning seejärel nende soojenemist jälgivad. Kogutud andmete põhjal viiakse läbi katsetulemuste analüüs, võrreldakse rühmade tulemusi ning tehakse järeldused materjalide soojusjuhtivuse ja soojuse liikumise kohta. Praktikumi teises osas mõõdavad lapsed soojuskaameratega enda koolimajas soojuslekke kohti, õppides sellega soojusülekande põhimõtteid ja tehes järeldusi enda koolimaja ehituskvaliteedi kohta.