Soo ökosüsteem

läbimõeldud programm
Märgis nr 132

Sihtrühm: 7.–9. klass, 10.-12. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus ja aeg: 3-4 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg aprill-juuni ja august-oktoober

Toimumiskoht: valitud soo õpperada

Lühitutvustus:

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud programmid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal või Valgesoo, Meenikunno, Saare järve radadel. Praktiline keskkonnahariduslik programm on uurimusliku õppe meetoditel põhinev soo ökosüsteemi erinevate komponentide (muld, vesi, taimestik, loomastik) ja nende seoste ning keskkonnahüvede tundma õppimine.

Õpilane oskab kirjeldada soode teket, arengut ja ökosüsteemi komponente; oskab kasutada turba, vee, õhu, taimede ja loomade vaatluse juhendeid ja teostada vaatlusi; teab soodes esinevat aineringet ja toiduahelaid; arvestab soos liikumise eripära ja väärtustab sood kui elukeskkonda; mõistab soode tähtsust eluslooduse mitmekesisuse ja keskkonnahüvede vaatenurgast; omandab tervikliku loodusteadusliku maailmapildi.