Vähem prügi

läbimõeldud programm
Märgis nr 216

Sihtrühm: koolieelikud, 4-7aastased lapsed

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 1 või 2 akadeemilist tundi

Keel: eesti, inglise

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass ja õueala, lasteaias kohapeal

Lühitutvustus:

Läbi mängulise tegevuse mõtestatakse, kuidas on võimalik paremate valikutega vähendada jäätmete teket ning miks on see vajalik. Teeme läbi prügi sorteerimise loodusmajas kasutatava süsteemi näitel (biojäätmed, olmejäätmed, pakend, paber ja papp, ohtlikud jäätmed, pandipakend). Lapsed saavad teada looduslikust materjalist ja plastist pakendite erinevuse. Lapsed näevad, kuidas toidujääke saab kompostida ja õpivad ise igapäevatoimetustes tegema paremaid valikuid looduse säästmiseks.