Tervislik sisekliima

läbimõeldud programm
Märgis nr 34

Sihtrühm: 7.–9. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja või koolis kohapeal

 

Lühitutvustus:

Uurimuslik õpe ruumi kliimaga tutvumiseks. Õpilased saavad teada siseruumi tingimuste mõjust meie tervisele ja ruumi erinevate kliimaparameetrite mõõtmine.

Eesmärk:  Õpilased saavad praktiliste uuringute abil teada, missugused on tervislikud tingimused siseruumi õhu süsihappegaasi ja niiskuse sisalduse ning temperatuuri ja valgustingimuste näitajate põhjal. Omandavad instrumentide kasutamise ja graafikute koostamise ning analüüsimise oskuse. Oskavad väärtustada tervislikku keskkonda ja teavad, kuidas saab seda mõjutada.