Elu läbi mikroskoobi

läbimõeldud programm
Märgis nr 29

Sihtrühm: 4.–6. klass

Rühma suurus: optimaalne kuni 18 õpilast, maksimaalne kuni 24 õpilast

Õppekeel: eesti, inglise

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või labor

Lühitutvustus:

Programmi kestel õpitakse kasutama mikroskoopi ja binokulaari. Juhendaja tutvustab organismide rakulist ehitust (kui teema on koolis läbitud, meenutatakse õpitut). Järgneb iseseisev töö, töölehtede täitmine, analüüs ja kokkuvõte.

Eesmärk: Programm kinnistab õpilaste teadmisi rakkudest, kudedest ja organismidest ning eluavaldustest. Peale programmi õpilane tunneb ja oskab kasutada valgusmikroskoopi rakkude, kudede ja organismide uurimisel; valmistab iseseisvalt märgpreparaadi ja nimetab selle erinevusi võrreldes püsipreparaadiga; mõistab valgusmikroskoobi tööpõhimõtet ning võrdleb selle suurendusvõimsust luubi, digiluubi ja elektronmikroskoobiga.