Meie sulised sõbrad

läbimõeldud programm
Märgis nr 427

Sihtrühm: 5-7-aastased

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus ja aeg: 1 akadeemiline tund, aastaringselt

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja õppeklass, pargiala; lasteaia ümbruses pargis või rohealal

Lühitutvustus:

Programmi käigus saavad lapsed tuttavaks Eestimaa tavalisemate linnuliikidega. Lapsed õpivad linde looduses märkama ning mõistavad lindude tähtsust looduses.

Läbi aktiivsete tegevuste ja mängude õpivad lapsed tundma lindude omapärasid ja erisusi võrreldes teiste loomadega, omandavad teadmisi lindude toitumisest, elupaikadest ning suhetest teiste liikidega. Õppeprogrammi läbiviimisel kasutatakse teema näitlikustamiseks linnutopiseid, -sulgi, -mune, -pesasid ja erinevaid tegevusjälgi.  Õpitu kinnistatakse keskkonnamängudega.