Õppeklassid (30-55 m²)

Lisaks on Tartu loodusmajas ka erineva suurusega klassiruume, mis sobivad väiksemate koosolekute, nõupidamiste, rühmatööde või toitlustuse abiuumina kasutamiseks. Klassiruumide suurused on vahemikus 30 – 55 m2 ning neid kasutatakse tavapäraselt huviringide läbiviimiseks. Klassiruumid  sobivad ideaalselt ka erinevate kursuste läbiviimiseks. Esimese korruse kahte klassiruumi (kivi- ja päiksetuba) on võimalik kasutada ka avarama ruumina kui lükandsein vahelt kokku lükata.

  • sõltuvalt ruumist ja paigutusest 15 – 25 inimest
  • dataprojektori kasutamise võimalus
  • lauad, toolid
  • helitehnika
  • pabertahvel jms
  • valamu

****

Renditavad klassiruumid:

Kivituba 55,0 m² (ühendatav Päikesetoaga üheks suureks ruumiks)

Päikesetuba 44,7 m² (ühendatav Kivitoaga üheks suureks ruumiks)

Loovustuba 45,2 m²

Vajadusel rendime välja ka meie väiksemaid klassiruume 30-40 m².

Tartu loodusmaja ruumid virtuaaltuuri pilgu läbi.