Viktoriin: KASVADES OMA TOIDUGA II

Kategooria: gümnaasium ja täiskasvanud

Loosis osalemiseks on kindlasti vajalik märkida üles vastaja kontaktid. Kontaktinfot jättes kinnitate, et olete nõus andmete töötlemisega viktoriini läbiviimise, tulemuste avalikustamise ja auhinna kättetoimetamise eesmärgil.

Vastaja nimi
E-post (auhinna kätte toimetamiseks)
Elukoht (maakond)
1. Mis on multšimise plussid (mitu õiget vastust)?

Multšimine on pinnase katmine kas orgaanilise või sünteetilise kattega. Multšimiseks sobivad: kompost, muruniide, põhk, lehtpuude oksapuru, saepuru, langenud puulehed, pesemata lambavill.

2. Milliste putukate sugukonna vastsed on traatussid?

Kartulimugulaid kahjustavaid traatussid on kuldkollase või oranžikaspruuni värvusega mul­las elavad putukate vastsed.
Foto: Wikimedia Commons

3. Segaviljeluses kasvatatakse mitmeid taimeliike koos üksteise läheduses segakultuurina. Milliseid taimi koos kasvatatakse (mitu õiget vastust)?

4. Millised taimepaarid neist sobivad koos kasvama (mitu õiget vastust)?

Seltsilistaimedeks nimetatakse sobivaid toidu-, maitse- ja ilutaimi, keda koos põhiaiakultuuridega kasvatatakse põhikultuuridele soodsamate kasvutingimuste loomiseks. Taimed võivad üksteise kasvu läbi biokeemiliste mõjude nii soodustada kui takistada. Sel põhjusel on oluline teada, millised taimed omavahel koos kasvama sobivad või ei sobi.

5. Kes on need tuntud “kolm õde” Lõuna-Ameerikast - üks taim kasvab ise kõrgusesse, teine taime ronib esimese taime toel kõrgusesse (ja rikastab mulda lämmastikuga) ning kolmas taim tagab mullapinna katvuse ja niiskuse hoidmise.

6. Mida tähendab seemnepakil olev tähistus F1?

7. Kui looduses räägime erinevatest liikidest, siis toidutaimede puhul räägime tihti sortidest. Mis on sort ja millised võivad olla sordi tunnused (mitu õiget vastust)?

8. Leia loetelust paarid, kus on taimeosa koos tema kasvu stimuleeriva ainega õigesti nimetatud.

Taimeosade kasvu intensiivistamiseks vajavad taimed erinevaid mineraalaineid (lämmastik, kaalium, fosfor).

9. 2023. aastal lisati sordilehele kaks Eestis aretatud oranživiljalist tomatisorti. Mis on nende uute sortide nimed?

10. Millisesse kahte gruppi vahekultuurid eelkõige jagatakse?

Vahekultuure kasvatatakse põhikultuuride vahelisel perioodil eelkõige toitainete kao vältimiseks ja mulla viljakuse parandamiseks aga ka mulla pinna katteks.

11. Mis on vahekultuuride ülesanne (mitu õiget vastust)?

12. Keskkonnasäästlikus taimekasvatuses täidavad tähtsat rolli vahekultuurid. Millised alljärgnevatest kultuuridest sobib külvata peenrale pärast põhikultuuri koristust (mitu õiget vastust)?

13. Millised nendest omadustest teevad kartulisordist hea praekartuli?

14. Taimekahjustajad hävitavad maailmas igal aastal erinevate toidukultuuride saaki ning see mõjutab otseselt meie kõikide toidulauda. Kas oskad arvata, kui suureks hinnatakse taimekahjustajate põhjustatud toidukultuuride saagikadu?
15. Milliseid värskeid puu- ja köögivilju on lubatud reisilt (väljastpoolt Euroopa Liitu) kaasa tuua ilma ametliku taimetervise nõuetekohasust tõendava dokumendi ehk fütosanitaarsertifikaadita?

Karantiinsete taimekahjustajate leviku takistamiseks on kehtestatud piirangud taimede ülemaailmsele liikumisele. Ka Sinu kohvrisse pakitud kaugelt reisilt kaasa toodud puuviljades võivad peituda taimekahjustajad.

16. Kas tead, millised nendest Eestis aretatud kartulisortidest on kartuli-kiduussikindlad (mitu õiget vastust)?

Kartulil on meie toidulaual oluline koht, kuid ta maitseb hästi ka mitmetele taimekahjustajatele. Heaks abinõuks karantiinsest taimekahjustajast kartuli-kiduussist hoidumiseks on kasvatada kartuli-kiduussikindlaid kartulisorte, millel see taimekahjustaja toituda ja paljuneda ei saa.

17. Millise taimega on tegu?

Eesti mõisaaedades oli aed-moorputk küllaltki levinud köögivili. 20. sajandi seemnekataloogide järgi kasvatas kohalik rahvas mitut sorti.
Foto: Wikimedia Commons

18. Mis taim on pildil?

See varajane taim on üks esimesi, mida saame alates mai lõpust oma peenralt põske pista. Ta sobib hästi kaunistama ka lillekimpu.
Foto: pixabay

19. Mis taim on pildil?

Eestis kasvatatakse seda taime peamiselt dekoratiivtaimena, kuigi võiks vabalt ka toiduna kasutada. Euroopas on selle taime kasvatajaid ja sööjaid kõige enam Suurbritannias, Skandinaavia riikides, Madalmaades, Saksamaal ja Itaalias.
Foto: Elen Peetsman

20. 2022. aastal moodustas see maa kogu Eesti põllumajandusmaast 23% ehk 233 871 hektarit. Mis maaga on tegu?