Uurimis- ja loovtööde juhendamine

Koolituse eesmärk on anda teadmisi, oskusi uurimistööde juhendamiseks ning planeerimiseks loodus- ja sotsiaalteaduste valdkonnas. Koolituse käigus omandatakse oskused, kuidas korrektselt koostada teadusteksti ülesehitust, keelelist ja stiililist poolt. Koolitus annab uurimistööde hindamise ja retsenseerimise oskuse.

Võimalikud juhendajad: Helle Kont, Gedy Matisen, Pille-Riin Pärnsalu