Muuseum huvitegevust rikastava keskkonnana

Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, laagrikorraldajad jt noortega tegelejad.

Koolitusel saab teada ja kogeda …

  • millised võimalused on loodushuviliste ringil koostööks näiteks kunstimuuseumi, spordimuuseumi või koduloomuuseumiga;
  • kuidas muuseumi külastust ette valmistades arvestada laste huvidega;
  • erinevate muuseumide võimalusi lastega huvitegevuseks;
  • koolituse paigaks valitud muuseumi meetodeid.

Koolituse läbinud …

  • teavad, milliseid võimalusi pakuvad erinevad muuseumid huvitegevuseks;
  • omandavad praktilisi võtteid erineva valdkonna muuseumide artefaktide lõimimiseks huviringi ja kooli õppetöösse ning keskkonnaharidusse;
  • oskavad leida kontakte ja kasutavad muuseumide võimalusi huvitegevuse ja õppetöö rikastamiseks;
  • saavad aru, kuidas kujuneb inimese süsteemmõisteline mõtlemine ning kuidas õpetamisele läheneda ökoloogiliste protsesside kaudu;
  • teavad võimalusi, kuidas noori kaasata kohaliku elukeskkonna edendavatesse tegevustesse läbi muuseumitundide.

Koolituse korraldaja ja õppepäeva läbiviija on kogenud praktik, metoodik ja õpetaja:

Helle Kont –Tartu loodusmaja haridusprogrammide juht.

Helle valdab ja vahendab metoodikaid erinevas vanuses lastega huvitegevuse ja õppetöö korraldamiseks väljaspool klassiruumi: õues, metsas või muuseumis. Kaasab koolituse läbiviimisesse koolituskohaks valitud muuseumi spetsialistid.

Koolitus viiakse läbi mõnes muuseumis. Koolituse koha ja juhendajate valikul arvestatakse tellija soove.

Koolituse maht: 8 ak tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.

Hind: orienteeruv koolituse hind on 1450 eurot, kuid küsige täpsustatud hinnapakkumist

Info ja tellimine: koolitus@tartuloodusmaja.ee