Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast

Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad jt noortega tegelejad.

Eesmärgiks on osalejatele anda katsete tegemise ja juhendamise kogemus, teadmised ohutustehnikast ja tutvustada infoallikaid erinevate katsete ja praktiliste tööde tegemiseks.

Peamiseks meetodiks on erinevate praktiliste eksperimentide läbitegemine, nüansside ja ohukohtade üle arutlemine, teoreetilise tausta selgitamine. Lisaks ka erinevate mänguliste aspektide rõhutamine teooria selgitamise juures.

Koolitusel saab katsetada ja teha:

  • laavalampi
  • piimavikerkaart
  • koduseid pH indikaatoreid
  • õunamahla pH organoleptilist määramist
  • katseid kanamunadega jms

Koolituse läbinud teavad:

  • kuidas ohutult katseid läbi viia
  • miks, millal ja millele tuleb juhendamisel tähelepanu pöörata
  • kuidas ise koostada praktilise töö juhendit, mida koolis või ringitunnis kasutada
  • kuidas kasutada Ahhaa keskuse tegevuskaarte õppetöös
  • kust leida ideid ja infot eksperimentide tegemiseks koos lastega

Koolitajad: pikaajalise füüsika õpitubade juhendamise kogemusega materjaliteadlane Friedrich Kaasik ja keemiaõpetaja Joana Jõgela.

Koolituse maht: 8 ak tundi