Vahvad vaheajapäevad 2012

Projekti nimi: Vahvad vaheajapäevad Tartu loodusesõpradele

Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.12.2011 – 30.11.2012

Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013

Eesmärk: Eesmärk on algklassiõpilastes loodushuvi äratamine ja süvendamine, looduse tundmaõppimine, laste teavitamine linnalooduse eripäradest, selle hoidmise vajalikkusest ning keskkonnasõbraliku käitumise põhimõtetest. Toetust kasutatakse Tartu linna ja maakonna koolide 1. – 4. klassi  õpilastele koolivaheaegadel looduspäevade läbiviimiseks.

Sihtrühm: Tartu linna ja maakonna koolide 1.-4.kl õpilased

Projekti tegevused:2012 aasta koolivaheaegadel toimuvad 3-päevased ”linnalaagri” vormis õppepäevad, kus kogenud juhendajate käe all tehakse tutvust loodusega Tartu linnas, Botaanikaaias, Zooloogia muueumis, Tartu Keskkonnahariduse Keskuses ja Alatskivi õpperajal ja Alatskivi looduskeskuses.

Korraldatakse juhendatud õppekäike, töötubasid, ekskursioone. Õppekäikudel ja ekskusioonidel õpitut kinnistatakse eakohaste tegevustega – joonistamise, meisterdamise, loodusmängudega. Võrreldakse teadmisi temaatilistel viktoriinidel.

Toimunud üritused:

4.-6 jaanuaril osales vaheajapäevadel  44 last

19.-21. märtsil osales vaheajapäevadel  36 last