Toit ja eneseotsingud varjatud mitmekesisuses (F.O.O.D)

Projekt nimi: „F.O.O.D: Finding Ourselves in Obscure Diversity“ (2017-2-EE01-KA105-034990)

Projekti toetavad: ERASMUS+ programm ja Sihtasutus Archimedes

Projekti kestus: 01.11.2017 kuni 31.10.2018

Projektijuht: Gedy Siimenson, gedy.siimenson@tartuloodusmaja.ee, (+372) 736 6103

Huvikooli noortest koosnev projektimeeskond:

Merlyn L. Dunderdale, Jürgen Öövel, Tuuli Annok, Brita Lii Sei (hetkel õpingutel Hiinas), Katariina Kurina

Projekti partnerid: Juhtpartner on Tartu loodusmaja. Projekti partnerid on Itaaliast – ASSOCIAZIONE CULTURALE LINK (https://www.linkyouth.org/https://www.facebook.com/Associazionelink/)

Välispartnerasutuse noortest koosnev projektimeeskond:

Birgit Atzl –õpetaja, Fiore Pellicciari, Rosa Lospalluto, Vincenzo Campanaro.

Kontaktisik: Lucia Creanza, lucia@linkyouth.org, +39 0803148080

Projekti eesmärk: Noorte võtmepädevuste arendamine ja keskkonnateadlikkuse kasvatamine läbi toidu elutsükli uuringute. Fookuses olevad teemad on noorte osalus ja kaasamine, tervislikud ja keskkonnasõbralikud ning traditsioonilised valikud, toidu tootmine ja inimeste tarbimisharjumused ning meie valikute seosed kliimamuutustega.

Käesoleva projekti tulemusena:
1. Tugevneb kultuuridevaheline mõistmine.

2. Kasvab teadmine ja oskus valmistada ise toitu ning leida toorained keskkonnasõbralikul viisil.

3. Kasvab julgus suhelda võõrkeeles, ennast väljendada ning ise uurimisi algatada.

4. Kasvab oskus korraldada ise oma õppimist ja kogemusi reflekteerida.

 

Projekti noortevahetus (noorte kohtumine/laager/programm):

*15.-26.07.2018 toimub noortevahetus Eestis – Eesti osalejad (14 noort ja 2 õpetajat) võtavad vastu külalised Itaaliast (14 noort ja 2 õpetajat).

Projekti noortevahetuse programmis osalemiseks tuleb kandideerida:http://bit.ly/2CQ0Qri

Kandideerida saavad kõik Tartu linna õpilased vanuses 15-18.aastat (vanus projekti vahetuse toimumise ajal). Kandideerimise tähtaeg on 25.veebruar 2018.

Kandidaadid täidavad kandideerimisvormi, mille abil hinnatakse nende motivatsiooni osaleda ning nende võimalikku panust projekti elluviimisel kaasa lüüa. Näiteks, kui sul on huvi ja oskusi juhtida vahvaid mänge, algatada hommikuvõimelmist, läbi viia mõttetalguid, arutelusid või kui oskad fotosid teha ning artikleid kirjutada või programmi edukust analüüsida, siis oled kindlasti projekti edukaks läbiviimiseks üks tugev kandidaat. Seega too välja kõik oma toredad oskused ja märkimisväärt kogemused.

Kandidaatide seast valitakse 9 osalejat, kellega võetakse ühendust ning tehakse telefoni teel ka lühike inglisekeelne intervjuu. Osalejad valitakse 4. märtsiks, misjärel toimub laagri ühine ettevalmistus. Iga osaleja saab projekti ja laagrisse ka ise panustada, saades seeläbi vajalikke oskusi tulevikuks, mille tõendamiseks väljastatakse Tartu loodusmaja tunnistus ning Noortepass.

Mis toimub noorteahetuse ajal 15-26.juulil?

Üheskoos külastatakse põllumajandus ettevõtteid, kohalikku turgu, ökopoode, mahetalusid ning uuritakse, kuidas saab toit meie lauale. Seejärel uuritakse toidu koostist ja keskkonnaseisundist tulenevaid mõjutusi toidu kvaliteedile. Ühiselt planeeritakse ühiseid söömaaegu ning luuakse video-retseptid. Lõpuks käiakse ühiselt tooraineid soetamas, tehakse ühiselt süüa ja reflekteeritakse oma kogemusi Noortepassi vahendusel.

Mida täpselt kujutab endast üks ERASMUS+ noortevahetus?

Loe lähemalt siit: http://noored.ee/rahastus/noortevahetus/