Tartu Roheline Kaart

Projekt “Vilniuse ja Tartu Roheline Kaart” on Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Vilniuse noorte ettevõtjate “Darom” (http://www.mesdarom.lt) ühisprojekt, mille põhieesmärgiks on luua Vilniusest ja Tartust kaardid, millel on märgitud nn. rohelised punktid. Projekti raames luuakse kaardid, levitatakse infot digitaalselt ja füüsiliselt ning korraldatakse mõlemas linnas temaatilisi loenguõhtuid ja ökotuure. Projektitegevus toimub Tartus ja Vilniuses 2011. aasta septembrist 2012. aasta detsembrini, seda rahastab programm Euroopa Noored. Projekt on seotud ülemaailmse talgupäeva “Teeme Ära 2012!” tegevustega.

Mis on “roheline”?
Me peame “roheliseks” järgmisi punkte:

  • roheline majandus: kohalik turg, mahetoidu- ja ökopoed;
  • roheline tehnoloogia: tuule- või päikeseenergial töötavad kohad, vee vm energiaallika taaskasutuskohad, rohelised ehituslahendused, teaduskeskused;
  • roheline liikumisviis: ühistransport, jalgrattateed ja –parklad, elektrisõidukite laadimiskohad, jalakäijate tänavad;
  • linnaloodus: pargid ja haljasalad, veekogud, sportimiskohad, matka- ja loodusrajad, kergliiklusteed, ujumiskohad, telkimiskohad;
  • roheline ühiskond: keskkonnaharidusasutused, keskkonnainfopunktid, ökoklubid ja -asutused;
  • roheline kultuur: kultuurimälestised, arheoloogilised mälestised, kunstigaleriid, kohalikud muusika- ja teatriasutused, tervisekeskused.

Vabatahtlikud
Kogu meie projekt baseerub vabatahtlike tööl. Noored aktivistid Vilniusest ja Tartust on ühendanud oma jõu ja mõistuse, et valmistada rohelised kaardid ning viia läbi tegevused, mis aitaks projekti edukalt lõpuni viia. Projekti käigus korraldame projektis osalevatele vabatahtlikele ja kõigile teistele soovijatele tasuta keskkonnahariduslikke loenguid, mis annavad meile kaardi koostamiseks ja info levitamiseks vajalikke teadmisi.

Kui sa oled ettevõtlik noor inimene, pooldad rohelist mõtteviisi ja oled huvitatud Tartu rohelise kaardi valmimisprotsessile kaasa aitamisest, siis oled teretulnud meie vabatahtlike hulka. Lisainfo saamiseks kliki vasakul menüüs “Võta osa!”.

Koostöö
Rohelise kaardi valmimisele saavad kõik kaasa aidata. Me soovime endast võimalikult paljudele teada anda ning kaasata oma töösse kõiki, kes sellest vähegi huvitatud on. Kõik ökopoed, keskkonnaharidus- ja infoasutused, mahetoitlustuskohad ja muud asutused, kes peavad end rohelise eluviisi edendajateks ja soovivad rohelisel kaardil nähtavad olla ning sellega rohkemate inimeste tähelepanu püüda, on oodatud meiega koostööd tegema.