Tartu loodusmaja praktikumilaagrid noorematele õpilastele 2020-2021 õppeaastal

Projekti täisnimi: Tartu loodusmaja praktikumilaagrid noorematele õpilastele 2020-2021 õppeaastal

Projekti toetas:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.01 2021 – 16.07.2022

Projektijuht: Tiina Lilleleht, tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk:  Õpilased tunnevad rohkem huvi looduse ja keskkonnateemade vastu. Õpilastes kujuneb arusaam, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Õpilased tunnevad paremini taimi, loomi, seeni ja tunnevad end looduses hästi.

Projekti tegevused:

2021. a suvel toimus kolm 3 päevast suvelaagrit Veski Puhkebaasis Valgamaal, sügisel sügislaager Elvas, talvel  3-päevane talvelaager  ja kevadel 3-päevane kevadlaager Taevaskoja Puhkekeskuses.

Laagrites toimusid matkad, õppekäigud laagri lähiümbruses, õpitoad. Tubastes õppetundides koostati ja vaadati esitlusi, õpiti  määrajaid kasutama, joonistati, vaadati loodusfilme ja mängiti keskkonnamänge. Õppekäikudel tutvuti paikkonna taimestiku ja loomastikuga, uuriti loomade tegevusjälgi. Uuriti taimede ja loomade ja teiste elusolendite peamisi rühmi, nende mitmekesisust, rolli ökosüsteemis, nende osa looduse tasakaalu säilitamisel ja inimese osa looduses.

Laagrites osales 186 Tartu loodusmaja ringiõpilast.