Tartu Loodusmaja õppelaagrid 2012

Projekt täisnimi: Tartu Loodusmaja õppelaagrid 2012/2013 õppeaastal

Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: august 2012 – juuli 2013

Projektijuht:Tiina Lilleleht; tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee; 53341013

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Tartu Loodusmaja õpilaste keskkonnateadlikkuse ja loodushuvi tõus. Looduslaagrite eesmärgiks on 225 loodushuvilise õpilase teadmiste süvendamine looduse mitmekesisusest ja  Eesti regioonide omapärast ning looduse tundmaõppimise käigus keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamine.

Projekti tegevused: 2012/2013. õppeaastal viiakse Tartu Loodusmaja õpilastele läbi 3 õppelaagrit: sügislaager (2 vahetust), talvelaager ja suvelaager( 2vahetust).