Seeneprojekt 2013

Projekt täisnimi: Seenenäitus ja seeneprogramm 2013

Projekti lühike nimi: Seeneprojekt

Projekti toetab:  KIK

Projekti kestus: august 2013- aprill 2014

Projektijuht: Annelie Ehlvest, anneli.ehlvest at tartuloodusmaja.ee, 53442160

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus ja loodusearmastus traditsioonilise ja interaktiivse seenenäituse külastamise kaudu.  Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud. Projekti tulemusel valmib kogu kooliaasta jooksul kasutatav üldhariduskooli 8. klassi õppekava toetav seeneteemaline aktiivõppeprogramm “Retk seeneilma”.

Projekti tulemusel on näitustel osalejad teadlikumad:

1. Eesti looduses kasvavatest nii söödavatest kui mürgistest seentest, nende kasutamisest ja seente ökoloogilisest tähtsusest looduses;

2. Eesti looduse rikkusest ja looduse mitmekesistest teenustest elusolendite, seejuures inimese heaoluks.

3. Riiklikku üldhariduskooli õppekava toetava 8. klasside seeneprogrammil osalejad mõistavad seente olulisust looduse aineringes ning seente tähtsust inimeste elus.

Projekti tegevused: Seenenäitus Tartu Keskkonnahariduse Keskuses 10.-13. september 2013;Heikki Leisi fotonäitus „Elu pärast…“ (hallitustest) Tartu Keskkonnahariduse Keskuses; õppekava toetava seeneprogrammi väljatöötamine ja katsetamine 8. klasside õpilastele.

Projekti üritused:

Seenenäitus 10.-13.09.2013

tellimine: Helle Kont, tel. 736 1693, e-post helle.kont@tartuloodusmaja.ee.

 

Lisamaterialid:
Külaskäik seeneilma, tööleht
Seeneprogrammi kirjeldus
Seeneprogrammi tööpunktide lisamaterialid
Test: Mina ja seened