Seenenäitus Tartu loodusmajas 2019

Projekti täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2019

Projekti toetab:  KIK

Projekti kestus: august-detsember 2019
Projektijuht: Annelie Ehlvest, anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee.ee, 5344 2160

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel osalejad teadlikumad:
1. Eesti looduses kasvavatest nii söödavatest kui mürgistest seentest, nende kasutamisest ja seente ökoloogilisest tähtsusest looduses;
2. Eesti looduse rikkusest ja looduse mitmekesistest teenustest elusolendite, seejuures inimese heaoluks.

Projekti tegevused:

  • Seenenäitus Tartu loodusmajas 10.-13. september 2019.
  • Näituse rühmakülastuste juhendamine koolidele ja lasteaedadele.
  • Loodusmaja pargis kasvavate seente tähistamine etikettide ja raamidega
  • Seenealiase koostamine ka kujundus.
  • Virtuaalnäitus seenenäituse eksponaatidest koos kommentaaridega.

Seenenäitus oli avatud kell 9-18 nelja päeva jooksul. Näitust külastasid nii linnakodanikud kui ka eelregistreeritud lasteaiarühmad ja kooliklassid. Registreeritud rühmi juhendasid giidid, võimalus oli täita eakohaseid töölehti, mängida seenealiast, osaleda väikese seenelabori töös ning soovi korral vaadata seeneteemalisi õppefilme. Pargialal oli lihtne “kännunäitus” 6 seeneliigiga ja lipukeste ja seente nimetustega tähistatud  8 liiki pargis kasvavaid seeni.

Fotograaf Lauri Kulpsoo pildistas kõik näituseeksponaadid ja need koondati koos lühikommentaaridega virtuaalseks näituseks, mis on külastatav ka edaspidi.

Näitust külastas  4 päeva jooksul kokku 1923 külalist, neist 1582 last ja noort (rühmakülastustes 1203 õpilast, 275 lasteaialast, lisaks 104 last perekülastustega) ja 341 täiskasvanut.

***

Projekti käigus koostatud materjalid:

Seene “Alias”

Virtuaalne seenenäitus