Seenenäitus 2016

Projekt täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2016
Projekti toetab:  KIK
Projekti kestus: august-detsember 2016
Projektijuht: Annelie Ehlvest, Anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee, 5344 2160

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel osalejad teadlikumad:
1. Eesti looduses kasvavatest nii söödavatest kui mürgistest seentest, nende kasutamisest ja seente ökoloogilisest tähtsusest looduses;
2. Eesti looduse rikkusest ja looduse mitmekesistest teenustest elusolendite, seejuures inimese heaoluks.

Projekti tegevused:

  • Seenenäitus Tartu loodusmajas 13.-16. september 2016.
  • Virtuaalne seenenäitus internetis seenenäitusel eksponeeritud liikidest.
  • Seeneetikettide täiendatud komplekti kujundus ja trükk.

Seenenäitus oli avatud kell 9-18 nelja päeva jooksul. Näitust külastasid nii linnakodanikud kui ka eelregistreeritud lasteaiarühmad ja kooliklassid. Registreeritud rühmi juhendasid giidid, võimalus oli täita eakohaseid töölehti, osaleda väikese seenelabori töös ning soovi korral vaadata seeneteemalisi õppefilme.Pargialal oli lihtne “kännunäitus” 5 seeneliigiga ja lipukeste ja seente nimetustega tähistatud 7 liiki pargis kasvavaid seeni.

Näitust külastas 1056 kooliõpilast rühmakülastustes+ 20 üksikkülastust, 514 lasteaialast rühmakülastustes +13 koos peredega üksikkülastusena, 159 rühmi saatvat õpetajat; 195 täiskasvanut üksikkülastajat. Pargis ja õues kändudel eksponeeritud õuenäituse külastajaid ei registreeritud. Kokku tutvus näitusega 1957 registreeritud külastajat.

Virtuaalne seenenäitust Tartu loodusmaja FB lehel ja kodulehel uuendati jooksvalt vastavalt näitusele lisandunud liikidega. Virtuaalne näitus kogus vähemalt 111 meeldimist ja seda ka jagati aktiivselt (vähemalt 213 jagamist).

Projekti käigus koostatud materjalid:
Virtuaalset näitust saad vaadata siit.

Seenenäituse uuendatud etikette saad vaadata siit.