Rohelise kooli programm Eestis 2019-2020


Projektist lähemalt


Projekt: Rohelise kooli programm Eestis
Kestus: 1.08.2019- 31.08.2020, pikendatud kuni 31.10.2020
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogueelarve: 58 098.78 eur
KIKi toetus: 58 098.78 eur


Projekti juhib:
   SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

MTÜ Eesti Looduskaitse Selts on rahvusvahelise organisatsiooni Foundation for Environmental Education (FEE) täieõiguslik liige ja Eco-Schools global ehk Rohelise kooli programmi elluviimise eest vastutaja.
MTÜ Eesti Looduskaitse Selts on sõlminud rohelise kooli programmi tegevuste koordineerimiseks Eestis lepingu Tartu Keskkonnahariduse Keskusega.

Projekti eesmärk: Eesti haridusasutused tegutsevad kestliku arengu eesmärkidele vastavalt. Rahvusvahelise rohelise kooli programmi võrgustik Eestis on laienenud – liitunud on vähemalt 130 haridusasutust, kes korraldavad oma keskkonnahariduslikke tegevusi vastavalt ülemaailmse Eco-Schools global programmi põhimõtetele. Osalevad haridusasutused on järginud programmi 7-sammulise strateegia koostamise põhimõtteid, lõiminud keskkonnateemad õppetöösse ning kaasanud keskkonnategevustesse õpetajad jt töötajad, õpilased/lasteaialapsed ja lapsevanemad.

Projekti tegevused:

 

Lisainfo Rohelise kooli programmi, sh projekti toel läbiviidud seminaride kohta

 


Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Lisainformatsioon:

Eeva Kirsipuu-Vadi
projekti koordinaator
E-post: eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010