Rohelise kooli programm Eestis 2020/2021 õppeaastal


Projektist lähemalt


Projekt: Rohelise kooli programm Eestis 2020/2021 õppeaastal
Kestus: 1.09.2020- 31.08.2021, COVID tõttu edasi lükkunud tegevuste tõttu pikendatud kuni juuli 2022
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogueelarve: 98 050 eur
KIKi toetus: 95 000 eur


Projekti juhib:
   SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Tartu loodusmaja (ametliku nimega Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskuse) on rahvusvahelise organisatsiooni Foundation for Environmental Education (FEE) sidusliige ja Eco-Schools global ehk Rohelise kooli programmi elluviimise eest vastutaja Eestis.

Projekti eesmärk: Rahvusvahelise Rohelise kooli programmi võrgustik Eestis on laienenud – liitunud on umbes 155 haridusasutust, kes korraldavad oma keskkonnahariduslikke tegevusi vastavalt ülemaailmse Eco-Schools global programmi põhimõtetele. Osalevad haridusasutused on järginud programmi 7-sammulise strateegia koostamise põhimõtteid, lõiminud keskkonnateemad õppetöösse ning kaasanud keskkonnategevustesse õpetajad jt töötajad, õpilased/lasteaialapsed ja lapsevanemad. Rohelise kooli programm on ühiskonnas senisest enam tuntud ja väärtustatud ning võrgustiku identiteet on tänu ühisüritustele tugevnenud.

Projekti tegevused:

  • Rohelise kooli võrgustiku arendamine, sh nii Eesti-sisene suhtlus kui koostöö rahvusvahelise võrgustikuga
  • Programmi turundus ja kommunikatsioon, sh uudiskirja koostamine, video
  • Digikoristusnädala ettevalmistus ja läbiviimine
  • Võrgustikuseminaride läbiviimine – 18 seminari õpetajatele ja 3 koolimeeskondadele
  • Keskkonnamärgise Roheline lipp taotlemise ettevalmistus ja läbiviimine, tunnustusürituse-konverentsi korraldamine 2021.a kevadel

Lisainfo Rohelise kooli programmi kohta


Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Lisainformatsioon:

Eeva Kirsipuu-Vadi
Rohelise kooli programmi koordinaator
E-post: eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010