Roheline kontor

Projekt nimi: Roheline kontor Tartu loodusmajas

Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 1.01.2015- 31.12.2016

Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, 55983328

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on luua Tartu loodusmaja töötajatest ühtne keskkonnateadlik kollektiiv, kes on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi keskkonnasõbraliku töökorralduse rakendamisest teiste organisatsioonide ja loodusmaja külastajatega.

Projekti tegevused:

1) viia läbi keskkonnamõju hindamine

2) sõnastada, teadvustada ja avalikustada oma asutuse keskkonnapoliitika ja tegevuskava

3) koolitada kõiki oma töötajaid

4) luua paremad võimalused loodusmaja energiatarbe jälgimiseks ja selle esitlemiseks

5) jagada ideid ning nippe igapäevaseks keskkonnateadlikuks käitumiseks külastajate, laste ja lapsevanematega.

Projekti üritused:

13.veebruar 2015 – rohelise meeskonna 1. kohtumine. Vaatame koos rohelise kontori kontrollküsimustiku, mis aitab kaardistada organisatsiooni hetke olukorda ja seada eesmärke.

6.märts 2015  –  koolitus: rohelise kontori kontseptsioon.

10.aprill 2015 – tegevuskava koostamine ja indikaatorite loomine.

30.aprill 2015 – action learningu meetodi tutvustus.

8.mai 2015 – koolitus: ökoloogilise jalajälje mõõtmine.

2.oktoober 2015 –  koolitus: energiatarbimine ja transport, kontori sisekliima ja kontoritehnika.

21. – 22.oktoober 2015 – Helsingi taaskasutuskeskuse töötajad tutvustavad oma meetodeid kuidas edastada oma teadmisi, kuidas läheneda ja kaasata erinevad huvigruppe.

2.detsember 2015 –  koolitus keskkonnahoidlikud hanked ja säästev tarbimine.

10.detsember 2015 – õppekäik Helsingi taaskasutuskeskusesesse.

6.jaanuar 2016  – koolitus: jäätmekäitlus, paberi ja vee tarbimine, toitlustus, koolitused, koristamine.