Rändnäitus “Kuues laine ja mina”


Projektist lähemalt


Projekt: Rändnäitus “Kuues laine ja mina” maailma ohustatud liikidest ja tarbimisharjumuste mõjust sellele
Kestus: 1.08.2019- 31.04.2021
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kogueelarve: 37 204.19 eur
KIKi toetus: 37 204.19 eur

Projekti eesmärk: Rohkem õpilasi ja täiskasvanuid teadvustab enam elurikkuse  olulisust ja tajub selgemalt süvenevate keskkonnaprobleemide hulgas paljude liikide viletsat seisundit ja liigirikkuse vähenemise mastaapsust, tagajärgi ning selle põhjuseid ning inimkonna, sealhulgas meie igaühe osa selles. Inimesed teavad paremini võimalikke probleemi leevendusvariante ning on rohkem motiveeritud tegema oma igapäevastes valikutes elurikkust toetavaid valikuid. Mõistetakse rohkem, et murettekitavad protsessid ei ole vaid kusagil eemal ja kaugel, vaid puudutavad meist igaühte nii selle kaudu, et probleemid jõuavad meie koduõuele, kui ka selle kaudu, et meie igapäevased tarbimisharjumused ja ka argised valikud on selle sama protsessi vältimatu osa. Tuletatakse meelde, et igaühel on võimalus väljasuremislainele hoogu anda või siis vastupidi, veidi pidurdada. Koolidele, looduskeskustele ja laiemale avalikkusele on lisandunud teemakohaseid materjale, mis liikide ja elupaikade vähenemise olemust selgitab.

Projekti tegevused:

  • Elurikkuse kao teemalise rändnäituse ja veebilehe veebilehe ning nendega seotud toetavate materjalide loomine eesti ja vene keeles.
  • Näituse eksponeerimine Tartu loodusmajas avalikkusele, näituse reklaam ja tutvustus
  • Õpilasrühmadele juhendatud näitusekülastused teemakohase lühiprogrammiga
  • Rändnäituse laenutuse reklaam, tutvustus ja korraldus.

Lisainformatsioon:

Anneli Ehlvest
projekti koordinaator
E-post: anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010