Ornitoloogiaringi retked ja laagrid 2013/2014. õppeaastal

Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: september 2013 – oktoober 2014

Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee, 5093784

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Tartu Loodusmaja ornitoloogiaringi õpilastekeskkonnateadlikkuse ja loodushuvi tõus, ornitoloogiliste oskuste ja teadmiste süvendamine ning keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamine. Laagrites ja retkedel omandavad õpilased kogemusi ja teadmisi, mida edaspidi saavad rakendada praktilise looduskaitse vallas, aidates ornitoloogidel olulisi andmeid koguda.

Projekti tegevused: Projekti raames viiakse 2013/2014 õppeaastal läbi üks õppekäik Kabli rõngastusjaama (okt 2013), üks 2-päevane laager Palupõhja looduskoolis (nov 2013) ja üks 3-päevane laager Silma õpikojas (mai 2014).