Ohtlikud jäätmed

Projekti nimi: Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete käitlemine – veebipõhine õppematerjalide kogu (Ohtlike jäätmete õppemoodul)

Projekti toetavad: Nordplus Adult programm  ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti tegevuste kestus:  1. juuni 2011 – 31. märts 2013

Projekti juhtpartner: SYKLI keskkonnakool, projektijuht Jari Heiskanen (jari.heiskanen@sykli.fi)

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne koordinaator: Mirjam Burget (mirjam.burget@teec.ee)

Projekti partnerid: SYKLI keskkonnakool (Soome), AkkuSer (Soome), RecSer Oy (Soome), Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Eesti), Ideja (Läti)

Miks on projekt vajalik? Ohtlikud jäätmed võivad oma oma kahjuliku toime tõttu olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale ning vajavad seetõttu eraldi käitlemist.

Kõige tavalisemad kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on patareid, akud, flourestsentslambid, säästupirnid, vanaõlid, värvid, lahustid jne. Teadlikkus ohtlike jäätmete keskkonnamõju ja nende käitlemise kohta on partnerriikide elanikkonna seas erinev. Lisaks puudub informatsioon ohtlike jäätmete taaskasutuse ja käitlemise kohta või on info liiga üldine.

Projekti eesmärk: projekti eesmärk on ohtlike jäätmete taaskasutuse suurendamine elanikkonna seas. Kui tõuseb taaskasutuse määr, väheneb samaaegselt keskkonnamõju ning suureneb teadlikkus ohtlike jäätmetega seotud riskidest.

Sihtrühm: projekti käigus loodavaid õppemooduleid saavad kasutada erineva vanuse ja taustaga sihrühmad. Õppemoodulid koostatakse kodumajapidamistele; koolidele; töötajatele, kes igapäevaelus puutuvad kokku kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmetega nt kaupluse- ja laotöötajad jne.

Oodatav tulemus: projekti käigus koostatakse veebipõhised õppemoodulid ohtlike jäätmete (peamiselt patareid ja akud) keskkonnamõju teemal. Veebipõhised õppemoodulid sisaldavad informatiivset materjali, videoklippe, materjale õpetajatele, valmis vastustega ülesandeid jne.

Toimunud üritused

6.-7. oktoobril 2011 esimene projektikoosolek Soomes.

14.-15. juuni 2012 teine projektikoosolek Lätis.

31. oktoober – 1. november 2012 kolmas projektikoosolek Eestis.

28. veebruar 2013 ohtlike jäätmete teemaline seminar Eestis.

Ettekanded

AkkuSer Oy

Projekti käigus valminud materjalid leiab siit.

Ohtlike jäätmete teemalised videod (lisamaterjal, mis ei ole valminud projekti käigus)

Recser video
Zala Josta video