Mis on PaMu?

PaMu on Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Studio Viridis Loodushariduse, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eestimaa Looduse Fondi koostööprojekt loodushariduse edendamiseks Palupõhja looduskoolis ja Muraste looduskoolis.

2007. aasta märtsist 2008. aasta detsembrini kestva projekti eesmärk oli lastele suunatud loodusõppeprogrammide läbiviimiseks juhendajate võrgustiku loomine ja kooli õppekava täiendavate loodusprogrammide korraldamine.

Projekti jooksul koolitati 40 juhendajat Palupõhja ja 40 juhendajat Muraste looduskooli jaoks.

Korraldati laste õppeprogramme: 20 ühepäevast programmi Palupõhjas, 20 kahepäevast programmi Palupõhjas, 40 ühepäevast programmi Murastes.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmist. Projekti toetas rahaliselt ka Eestimaa Looduse Fond.

Projekti koordinaatorid:

Helle Kont (Paljupõhja), helle.kont@tartuloodusmaja.ee, tel. 5598 9196;

Eveli Jürisson (Muraste), jyrissone@hot.ee (märts 2007 – juuli 2008);

Karoliina Liiv (Muraste), karoliina.liiv@gmail.com, tel. 5340 1033 (alates augustist 2008).

 

Pilte PaMu projektist

 

Õppemapp “Läbi lodu rabast randa”

Õppemapp valmis 2009. aastal Palupõhja ja Muraste looduskoolide õppeprogrammide juhendajate ühistööna. Trükise väljaandmist finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Mappi saab kasutada nelja loodusliku koosluse tundmaõppimiseks. Need on raba, lodumets, pangamets ja mererannik. Muraste looduskooli läheduses on kaunis laialehine pangamets ja Eestis ainulaadne liivakivikaride ja -paljanditega mererand. Palupõhja looduskooli õpperajad viivad jõelammil kasvavasse lodumetsa ja Laeva raba Selli-Sillaotsa õpperajale. Töölehed, taime- ja loomaliikide kirjeldused ning huvitavate vihjetega mängukaardid aitavad loodust paremini tundma õppida. Lisaks Muraste ja Palupõhja looduskooli lähiümbrusele saab mappi kasutada kõikides Eestimaa paikades, kus leidub nimetatud kooslusi.

Õppemapis on käsitletud mitmeid tuntud liike nagu mage sõstar, metssiga ja sääsk. Tutvustatakse ka vähemlevinud liike: aas-karukell, söödav rannakarp ning palju teisi põnevaid taime- ja loomaliike. Materjal aitab õpetajail korraldada aktiivõpet looduses, õppekäike ette valmistada või kinnistada retkel omandatud teadmisi. Õpetaja saab paljundada õpilastele vajalikud töölehed ja kontuurpildid.

Õppemapp koosneb neljast osast:

 • nelja koosluse kirjeldused (foto ja üldiseloomustus, kontuurpilt, mõistatused ning mõistujutud);
 • 16 pilditahvlit 96 taime- ja loomaliigi kirjeldusega;
 • 24 töölehte loodusvaatlusteks ja looduse tundmaõppimiseks;
 • lauamäng nelja koosluse tundmaõppimiseks 120 taime- ja loomaliigi piltkaardiga.

Õppemapi failid:

 • http://www.studioviridis.ee/muraste/6ppemapp/6ppemapp.pdf
 • http://www.studioviridis.ee/muraste/6ppemapp/kaardid.pdf
 • http://www.studioviridis.ee/muraste/6ppemapp/lauam2ng.pdf

Õppemapi ning töölehtede ülesannete vastused leiab Tartu Keskkonnahariduse Keskuse veebilehelt vana.tartuloodusmaja.ee PaMu kataloogi alt, Muraste looduskooli veebilehelt www.studiviridis.ee/muraste õppematerjalide kataloogist ja ELFi veebilehelt www.elfond.ee/et/teemad/teisedteemad/loodusharidus/looduskoolid Palupõhja looduskooli kataloogi alt.

Õppemapi koostajad: Külliki Alesmaa, Marje Ermel, Helgi Isakannu, Karin Lassmann, Helle Kont, Ester Koplimets, Karoliina Liiv, Kätlin Liivrand, Tiina Lilleleht, Lada Mehikas, Piret Meltsas, Liina Niinemägi, Reet Merenäkk, Aire Orula, Piret Pappel, Aime Paeveer, Eliko Petser, Jaana Põldoja, Val Rajasaar, Eve Sarap, Triin Tamme, Piret Valge, Ande Veermets, Urmas Veersalu.

Kunstnikud: Epp Margna (liigipildid), Krista Simson (lauamängu alus).

Fotod: Arne Ader, Jakob Oetjen, Val Rajasaar.

Toimetaja: Piret Pappel.

Kujundaja: Juhani Juurik.

Soovime huvitavaid looduselamusi ja rõõmu uutest teadmistest!

 

Koolituskava

Kursuse eesmärk oli loodusprogrammide juhendajate koolitamine ja uute õuesõppe programmide loomine. Kursusel käsitleti järgmisi teemad:

 • loodushariduse hetkeolukord Eestis, EV keskkonnahariduse raamdokumendid;
 • looduse vahendamise/tõlgendamise põhitõed ja meetodid, erinevad aktiivõppe meetodid ja nende kasutamine looduse tõlgendamisel;
 • erinevad sihtrühmad, nendega tegelemise metoodikad;
 • õppepäeva korraldamine, ajaline planeerimine, võimalike ohtude hindamine ja ennetamine;
 • Palupõhja ja Muraste looduslik mitmekesisus, praktiline looduse tundmaõppimine.

Kursuselt osalejatelt ootasime:

 • rõõmsameelsust ja valmisolekut lastega looduses tegutseda;
 • algteadmisi loodusest;
 • valmisolekut pärast koolituse läbimist loodusõppeprogrammide läbiviimiseks Palupõhjas või Murastes.

I moodul

Kolmepäevane, toimus Palupõhja looduskoolis. Koolitajad: Sirje Aher, Teele Jairus, Juhani Püttsep, Ivi Tigane, Helle Kont, Leen Rahnu, Robert Oetjen.

 • Sissejuhatus.
 • Tutvumismängud.
 • Palupõhja ja selle ümbruse loodus (retk, kaardi jm infomaterjal).
 • Rühmatööd: “Mida saaks Palupõhjas õpilastega teha?”, ülesannete koostamine.
 • Filmid Alam-Pedjast, arutelu.
 • Riiklik õppekava ning selle täitmiseks soovitatavad vahendid.
 • Matk Selli-Sillaotsa matkarajal.
 • Liigijahist kokkuvõte (meetod piirkonna taimestiku tundmaõppimiseks).
 • Loodusjuttude loomine ja jutustamine.
 • Seiklusrada.
 • Kodune ülesanne: aktiivtegevused looduses.

II moodul

Kahepäevane, toimus Muraste looduskoolis. Koolitajad: Sirje Aher, Val Rajasaar, Erik Sikk, Mairi Enok, Asta Tuusti, Eveli Jürisson.

 • Sissejuhatus.
 • Tutvume Muraste loodusega.
 • Piknik.
 • Kodutööde arutelu: aktiivtegevused looduses.
 • Programmide korraldamise põhimõtted, aja planeerimine.
 • Looduslikust materjalist meisterdamine.
 • Ohutus, õigus, kohustus, hea tava ja vastutus.
 • Bussiekskursiooni Muraste lähistel.
 • Aktiivtegevused bussiekskursioonil.
 • Kodune ülesanne: koostada 6-tunnine loodusõppeprogramm Palupõhja või Muraste looduskoolis korraldamiseks.

III moodul

Ühepäevane, toimus Palupõhjas ja Murastes nendele juhendajatele, kes otsustasid jääda vastava looduskooli programmijuhendajate võrgustikku. Koordinaatorid: Val Rajasaar ja Eveli Jürisson Murastes; Robert Oetjen ja Helle Kont Palupõhjas.

 • Sissejuhatus.
 • Programmide esitlemine: iga osaleja viis läbi ühe tegevuse oma programmist.
 • Tagasiside vormid ja tulemuste hindamine.
 • Programmipäevade planeerimine.
 • Kokkuvõte.

Koolituskava valmis 2007. aasta kevadel koolituskeskuse Hared, ELF-i, MTÜ Studio Viridis Loodusharidus ja Tartu Keskkonnahariduse Keskuse koostöös.