Meie elukeskkond 2014

Projekt täisnimi: Õpilaskonverents „Meie elukeskkond 2014“

Projekti lühike nimi: Maa päev

Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: veebruar 2014 – juuni 2014

Projektijuht:  Sirje Janikson, sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee, tel. 7 361 693

Projekti partner: Ameerika Ühendriikide saatkond

Projekti eesmärk: Õpilaskonverents “Meie elukeskkond 2014” on juba 19. üle-eestiline rahvusvahelisele Maa päevale pühendatud konverents. Projekti eesmärgiks on laiemalt teadvustada õpilaste keskkonnaalast tegevust, tutvustada keskkonnaalaseid uurimustöid ja loodusvaatlusi. Konverentsil osalemine on õpilastele ja õpetajatele stiimuliks loodus- ja keskkonnaalaseid uurimustöid teha ning annab võimaluse tehtud töid ka teistele tutvustada. Sihtgrupiks on põhikoolide ja gümnaasiumide õpilased erinevatest Eestimaa koolidest

Projekti tegevused: Õpilaskonverentsi “Meie elukeskkond 2014” väljakuulutamine erinevates internetikanalites ja Koolielu portaalis, konverentsile registreerumine, vajalike vahendite ja autasude ostmine, teeside kogumine, konverentsi kogumiku koostamine, kujundamine ja paljundamine, vajalikud eeltööd konverentsi edukaks toimumiseks. Maa päevale pühendatud konverentsile oodatakse kuni 60 osalejat vähemalt 20 ettekandega. Enne konverentsi avamist toimub huvilistele ringkäik uue Tartu Loodusmaja tutvustamiseks. Lõunaajal on kavas osalejate toitlustamine. Pärastlõunal toimuvad osalejatele töötoad Tartu Loodusmaja spetsialistide juhendamisel. Kõiki ettekannete tegijaid ja nende juhendajaid premeeritakse keskkonnasõbralike toodete ja raamatutega.

Projekti tulemused:

22. aprill. 2014 – õpilaskonverents „Meie elukeskkond 2014“. Konverentsil esinesid 15 kooli õpilased kokku 20 keskkonnateemalise ettekandega. Pärast ettekannete kuulamist oli kõigil  võimalus osaleda õpitubades, kus tutvuti mullaelustikuga, saadi teadmisi loodusmaja talveaias kasvavatest toidutaimedest ning õpiti köitma loodussõbralikku märkmikku. Maa päeva konverentsil oli 66 osalejat.