Loodusretked peredele

Projekti täisnimi: Loodusretked peredele

Projekti toetab: KIK

Projekti kestus: august 2016 – oktoober 2017

Projekti juht: Tiina Lilleleht,  tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee, 5334 1013

Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgiks on lastega perede keskkonnateadlikkuse tõus ja käitumisharjumuste muutumine keskkonnasõbralikumaks. Loodusretkedel osalevad pered mõistavad looduse mitmekesisuse vajalikkust ja oskavad seda märgata ja hoida, tunnevad ökosüsteemiteenuste tähtsust ja inimeste rolli nende jätkumise tagamises. On valmis muutma oma elustiili keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks. Mõistavad oma tarbimisotsuste ja käitumistavade seost elukeskkonna kvaliteedi säilitamisega või muutumisega.

Projekti tegevused:
Toimus viis loodusretke: Palupõhja külla ja Selli-Sillaotsa õpperajale, Endla Kaitsealale, Alatskivi looduskeskusesse ja õpperajale, Aardla Poldrile ja Eesti Põllumajandusmuuseumisse,  lodjaga „Jõmmu“ Emajõele. Retkedel osales kokku 174 inimest, sh. 91  noort ja last.