Loodusõppevahendid tulu teenima

Projekt täisnimi: Loodusõppevahendid tulu teenima

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital


Projekti kestvus: 15. november 2011 – 31. jaanuar 2012.

Projekti eelarve:4048,80 eurot, sellest KÜSK toetus 3448,80 eurot.

Projektijuht: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, telefon 5598 3328.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on edendada Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ettevõtlikkust ja omatulu teenimist kooskõlas põhikirjaliste eesmärkidega, muutes jätkusuutlikumaks uute õppematerjalide ja õppemängude tootmist.

Seniseks probleemiks on olnud uute õppematerjalide loomisel nende projektipõhisus, see tähendab, et materjale koostatakse ja toodetakse erinevate projektide rahade eest ja jaotatakse tasuta kindlale sihtrühmale teatud piirkonnas. See aga takistab väärtuslike õppematerjalide levikut üle Eesti ning ei võimalda kõigil huvilistel soovitud materjalideni jõuda. Soovime analüüsida võimalust hakata iseseisvalt õppematerjale looma lähtuvalt sihtrühma soovidest ja vajadustest ning hing hinnata sellega seonduvaid riske.

Projekti tulemusena valmib äriplaan uute loodus- ja keskkonnateemaliste õppevahendite arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks.

Projekti tegevused ja üritused

15.november 2011 – avakoosolek projekti meeskonnale.

23.november 2011 – kaasamiskoosolek koostööpartneritele ja peredele

25.november 2011 – kaasamiskoosolek õpetajatele ja õpilastele

9.detsember 2011 – õppevahendite analüüs loodusevahendajatega.

24.jaanuar 2012 – valmis äriplaani tutvustus