Loodusõpe peredele

Projekt täisnimi: Praktiline loodusõpe peredele

Projekti lühike nimi: Loodusõpe peredele

Projekti toetab:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.01.2014-15.12.2014

Projektijuht: Erle Tüür, erle.tuur@tartuloodusmaja.ee, 518 4181

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on perede loodusteadmiste tõstmine ja keskkonnasõbralike väärtushinnangute kujundamine läbi praktilise loodusõppe. Projekti käigus omandavad lapsed ja nende vanemad teadmisi metsloomadest, lindudest, puittaimedest, putukatest, seentest, kaladest ja kivimitest. Lapsevanematele toimub praktiline loodusõpe ja lastele toimuvad paralleelselt teemakohased õpitoad.

Projekti tegevused: Õpitoad täiskasvanutele (veebruar-november 2014), projekti käigus viiakse täiskasvanutele läbi 7 praktilist looduse tundmaõppimise õpituba . Toimuvad ka õpitoad lastele (veebruar-november 2014), kus lapsed omandavad läbi mängulise tegevuse teadmisi metsloomadest, lindudest, puittaimedest, putukatest, seentest, kaladest ja kivimitest.