Loodusmaja õppelaagrid 2012

Projekti nimi: Tartu Loodusmaja õppelaagrid 2011/2012 õppeaastal

Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 1.08.2011 – 30.07.2012

Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013

Eesmärk: Õpilaste keskkonnateadlikkuse ja loodushuvi tõus. Looduslaagrite eesmärgiks on 225 loodushuvilise õpilase teadmiste süvendamine looduse mitmekesisusest ja  Eesti regioonide omapärast ning looduse tundmaõppimise käigus keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamine. Eesmärgiks on ka  õpilaste ergutamine looduse tundmaõppimise jätkamiseks. 2011/2012 õppeaastal viiakse Tartu Loodusmaja õpilastele läbi 3 õppelaagrit: sügislaager, talvelaager ja suvelaager.

Sihtrühm: Tartu Loodusmaja huviringide aktiivsemad õpilased Tartu linnast ja maakonnast vanuses 7-15. Osalevad nii eesti- kui venekeelsed õpilased.

Projekti tegevused:

Sügislaagris õpitakse tundma sügisest taime- looma- ja seeneriiki ning tehakse tutvust kohalike maastikega.

Talvelaagris on rõhk loomade tegevusjälgede, pungade ja samblike, matkatarkuste ja looduse jäädvustamise tundidel.

Suvelaagris tutvutakse ranniku taime- ja loomariigiga, toimuvad tunnid looduses orienteerumise ja putukariigi mitmekesisuse õppimiseks.

Kõikides laagrites on ka kunsti või meisterdamise tunnid. Laagrites toimuvad õppekäigud ja tunnid rühmatööna, kõik õpilased teevad läbi kõik õppekäigud. Tulemused võetakse kokku laagrilehtedel ja paremad selgitatakse välja viktoriinidel. Tublimaid laagrilapsi premeeritakse.

Toimunud üritused

Sügislaagertoimus Veski Spordi ja Puhkebaasis Otepää lähistel. Kahes vahetuses(7.-9. ja 21.-23. okt.) osales 90 õpilast. Lisaks Loodusmaja õpetajate juhendatud õppekäikudele ja töötubadele pakkus õpilastele põnevat tegevust MTÜ Krokodill ja huvitavate loengutega esines loodusfotograaf Arne Ader.

Talvelaagertoimus Taevaskojas alles kevadel(30.märts – 1 aprill), sest varem kavandatud  kuupäevadele sattusid selle talve kõige külmemad päevad. Suusatada ja loomajälgi lumel otsida enam ei saanud, tore ja huvitav oli küll – õppida sai loodusfotograafia algtõdesid, vaadelda linde, uurida loomade tegevusjälgi, joonistada, meisterdada ja mängida. Lund sadas  ka! Loenguga kotkastest ja must-toonekurgedest esines Urmas Sellis.